Στις 31 Οκτωβρίου η ημερομηνία έναρξης μαθημάτων στα Ι.Ι.Ε.Κ.

Με απόφαση του του Υπουργείου Παιδείας

παρατείνεται η ημερομηνία έναρξης μαθημάτων των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ.

για την 31η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα “στο πλαίσιο ελέγχου και επικαιροποίησης των αδειών λειτουργίας τους.”

«Με την απόφαση αυτή επιτυγχάνεται η εξασφάλιση του συμφέροντος του Δημοσίου καθώς και των σπουδαστών, εξασφαλίζοντας δομές παροχής κατάρτισης που λειτουργούν μόνο μετά από πραγματοποίηση των απαιτούμενων ελέγχων οι οποίοι για χρόνια αποφεύγονταν και παράλληλα εμποδίζεται η δυνατότητα εκμετάλλευσης γκρίζων ζωνών λειτουργίας και η δραστηριοποίηση Ι.Ι.Ε.Κ. δύο ταχυτήτων» τονίζεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου.