Συνεδριάζει την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παλλήνης. Πλειοδοτούν αιτήματα κοπής 12 δέντρων!

Με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη συγκαλείται σε συνεδρίαση την Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016 το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παλλήνης, υπό την προεδρία του κ. Άγγελου Λιακόπουλου.

Η συνεδρίαση θα γίνει στο παλαιό Δημαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης, με ώρα έναρξης 19:00,

Στα προς συζήτηση θέματα …πλειοδοτούν τα αιτήματα κοπής 12 (!) δέντρων στις δημοτικές ενότητες Γέρακα και Παλλήνης –πρόκειται για κυπαρρισοειδή, λεύκες, πεύκο, προύνο- τα περισσότερα χαρακτηρισμένα ως “ξερά”-.

Από τα υπόλοιπα θέματα για τα οποία το Δ.Σ. θα κληθεί να αποφασίσει, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έγκριση σχεδίου κανονισμού πεζοδρόμων και πεζοδρομίων και θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ.

Η υπερψήφιση του συγκεκριμένου θέματος, εφεξής, δεν θα δικαιολογεί οποιαδήποτε ανοχή στην ασυδοσία που παρατηρείται με τους χώρους στάθμευσης ΑΜΕα.

Στην ημερήσια διάταξη, τέλος, συμπεριλαμβάνεται και η πρόταση υλοποίησης εκ μέρους του Δήμου Παλλήνης μιας εξαιρετικά ενδιαφέρουσας εκδήλωσης. Αφορά την “ενδοοικογενειακή βία”, φαινόμενο με αυξανόμενη έξαρση τα τελευταία χρόνια, γεγονός που πιστοποιείται και από τις τοπικές αστυνομικές αρχές οι οποίες συχνά καλούνται να παρέμβουν είτε από τα θύματα είτε από γείτονες των θυμάτων.

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης

1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2016 Δήμου Παλλήνης.

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παλλήνης έτους 2016.

3. Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 44/2012 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας.

4. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αντιστήριξη πρανών σε επικίνδυνα σημεία ρέματος Μάριζα», αρ. μελ. 36/2011.

5. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Οδοποιία εντός εκτός σχεδίου 2010», αρ. μελ. 07/2010.

6. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Κατασκευή πεζοδρομίων έτους 2013 Δ.Ε. Παλλήνης», αρ.μελ.10/2013.

7. Έγκριση χορήγησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ.

8. Έγκριση του σχεδίου κανονισμού πεζοδρόμων και πεζοδρομίων και θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ κλπ.

9. Αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας σύμφωνα με τους διορθωμένους πίνακες της πράξης εφαρμογής της Π.Ε. ΚΕΝΤΡΟ της Δ.Ε. Γέρακα ιδιοκτησίας Ε.Δ.

10. Έγκριση της κατανομής πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2016 (ΣΑΤΑ).

11. Κατάργηση Οικογενειακού Τάφου Ο.Τ. 03(08) στο Κοιμητήριο Παλλήνης.

12. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

13. Έγκριση της 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 1 του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης».

14. Έγκριση υλοποίησης των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου «28ης Οκτωβρίου 1940», έτους 2016, και έγκριση δαπανών και διάθεση της πίστωσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση, η συνολική δαπάνη ανέρχεται στα 4.395,056 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.)
(Σημ. “Ν”: ας όψονται οι φανατικοί υποστηρικτές των τριών παρελάσεων!)

15. Έγκριση υλοποίησης εκδήλωσης με θέμα “Ενδοοικογενειακή βία: Αναγνώρισε τη βία, πες ΝΑΙ στον αυτοσεβασμό σου” και έγκριση δαπανών.

16. Συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Βέροιας στα πλαίσια της ΚΥΑ 3320/89565.

17. Συμμετοχή του Δήμου Παλλήνης στη Δημοτική Δομή ΚΕΠ Υγείας, λειτουργία ΚΕΠ υγείας στο Δήμο Παλλήνης και έγκριση δαπάνης χρήσης λογισμικού διασύνδεσης.

18. Επιλογή Τραπεζικού Ιδρύματος για τη λειτουργία του κεντρικού λογαριασμού ταμειακών διαθεσίμων Δήμου Παλλήνης.

19. Έγκριση διαγραφών και τακτοποιήσεων σε βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης.

20. Αίτημα κοπής 1 δέντρου (μελίας) στην οδό Μπουμπουλίνας 8, Δ.Ε. Παλλήνης.

21. Αίτημα κοπής1 κουκουναριάς στην οδό Βικέλα 19, Δ.Ε. Γέρακα.

22. Αίτημα κοπής για 4 λεύκες στην οδό Φωκίδος με αρ. 4, Δ.Ε. Γέρακα.

23. Αίτημα κοπής 1 ξερού προύνου στο πεζοδρόμιο της οδού Αθηνάς στη διασταύρωση με Νυμφών 48, της Δ.Ε. Γέρακα.

24. Αίτημα κοπής 1 ξερού πεύκου στην οδό Ολύμπου 4, της Δ.Ε. Γέρακα.

25. Αίτημα κοπής 2 ξερών κυπαρρισοειδών στο πεζοδρόμιο της οδού Κυκλάδων, με αρ. 35 της Δ.Ε. Γέρακα,

26. Αίτημα κοπής 2 ξερών κυπαρρισοειδών στην οδό Γαργηττού, 74, Δ.Ε. Γέρακα.