Λίγο πριν την ολοκλήρωση τους, οι τέσσερις πολεοδομικές ενότητες, βορείως της Λεωφ. Μαραθώνος

POLEODOM_ENOT_VOR_MARATHONOS
POLEODOM_ENOT_VOR_MARATHONOS

Ζήτημα χρόνου είναι η δημοσίευση (καθαρογραφή) της θετικής γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Επικρατείας (Σ.τ.Ε)

για τις τέσσερις πολεοδομικές ενότητες του Δήμου Παλλήνης, «Π.Ε.9 Μάριζα» «Π.Ε.1 Καραούζι», «Π.Ε.13 Νέα Παλλήνη» και «Π.Ε.8 Παπαχωράφι»

γεγονός που επιτρέπει τον ισχυρισμό, ότι η απόσταση ως την ολοκλήρωση της ένταξης των εν λόγω περιοχών στο Σχέδιο Πόλης, πλέον, είναι απειροελάχιστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Ν» -τις οποίες επιβεβαίωσε ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγόρης Καραγιάννης, αρμόδιος επί θεμάτων Σχεδίου Πόλης, ο οποίος παρακολουθεί από κοντά το όλο ζήτημα- η ολομέλεια του Σ.τ.Ε επικύρωσε «το ορθόν της νομικής πληρότητας των τεσσάρων φακέλων» και απομένει η «καθαρογραφή» της θετικής απόφασης/γνωμοδότησης, προκειμένου να παραληφθεί από το ΥΠΕΚΑ, να γίνουν οι υπουργικές πράξεις και στην συνέχεια να δημοσιευθεί στο Φύλλο της Εφημερίδας Κυβερνήσεως.