Δημοτικές Εκλογές: η σταυροδοσία των συμβούλων του Συνδυασμού του κ. Μπάκα

Μία ακόμη ανατροπή των στοχείων επεξεργασίας του “Ν” σε ότι αφορά την εκλογή δημοτικού συμβούλου. Τα αντίγραφα των πρακτικών από τα οποία άντλησε ο “Ν” τις σχετικές πληροφορίες, εμφανίζουν ως εκλεγμένη δημοτική σύμβουλο την 25χρονη δικηγόρο κ. Μυρτώ Γκάλιου. Το Πρωτοδικείο όμως επεξεργάζοντας τα πρωτότυπα πρακτικά αποτελεσμάτων που συνέταξαν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι το βράδυ της 18ης Μαίου 2014, κατέληξε στο αποτέλεσμα ότι εκλεγόμενος είναι ο κ. Γ. Μπουλμπασάκος με 218 σταυρούς.

Σε ότι αφορά τη σταυροδοσία του κ. Θόδωρου Σμυρλιάδη -1.177 σταυροί- προστιθέμένης και αυτής του κ. Π. Λάκκου -484 σταυροί- αποδεικνύεται και επίσημα ότι αμφότεροι “κουβάλησαν” στην “πλάτη” τους περίπου το 60% του εκλογικού αποτελέσματος του συνδυασμού αποδεικνύοντας με τον πλεόν σαφή τρόπο ότι η “διαφορετική πρόταση διοίκησης του Δήμου” εκ μέρους του επικεφαλή της παράταξης, αξιακά ήταν υποδεέστερη της πολιτικής ικανότητας κυρίως του κ. Θ. Σμυρλιάδη να διατηρεί διαχρονικά ένα υψηλό βαθμό απήχησης στο εκλογικό σώμα της πόλης του. Η επισήμανση γίνεται χάριν της ανάγκης να λέγονται και δημόσια κάποιες αλήθειες που συζητούνται έντονα αυτή την περίοδο στην πόλη.

Ακολουθεί ο πίνακας της σταυροδοσίας: