Πρόσληψη 30 εργατών για δίμηνη απασχόληση από το Δήμο Παλλήνης

Την άμεση πρόσληψη 30 εργατών για δίμηνη απασχόληση με σύμβαση εργασίας «ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου», προγραμματίζει ο Δήμος Παλλήνης προκειμένου να εξυπηρετηθούν ανάγκες πολιτικής προστασίας, όπως:

Έργα συγκράτησης εδαφών σε δασικές εκτάσεις στις οποίες η φυσική τους βλάστηση έχει καταστραφεί από τις πυρκαγιές του 2009

Έλεγχος και προληπτικός καθαρισμός των κοιτών των ρεμάτων που εκτείνονται στο Δήμο

Απομάκρυνση από τον αστικό χώρο όλων των απορριμμάτων, φερτών υλικών, φυλλωμάτων δέντρων, κ.α.

Παρέμβαση και αντιμετώπιση ενδεχόμενων παγετών, χιόνια, πλημμύρες, κλ.π.

Εκτέλεση νέων έργων όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Η πρόταση για την πρόσληψη των 30 εργατών εγκρίθηκε ομόφωνα στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης.