Ανατροπές-μετατροπές στον …πηγαιμό προς και από Παιανία!

«Ανατροπές» στην κυκλοφορία οχημάτων σε μία σειρά δρόμων –κεντρικών και μη- της περιοχής Παιανίας από 9 έως και 20 Δεκεμβρίου 2011 σε όλη τη διάρκεια του 24ώρου, αναγγέλλει η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Η αιτία για τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι …καλή!

Κατασκευάζεται από το Δήμο Παιανίας δίκτυο απορροής ομβρίων υδάτων, κατά συνέπεια η σοβαρή ταλαιπωρία που επιφυλάσσεται σε μεγάλο αριθμό πολιτών που μετακινούνται προς και από την Παιανία, θα … πιάσει τόπο!

Ας έχουν, λοιπόν, υπόψη τους οι μετακινούμενοι προς και από την περιοχή αυτή, ότι:

Η κατεύθυνση από Αθήνα-Παλλήνη προς Κορωπί-Μαρκόπουλο θα γίνεται:

  • Λ. Λαυρίου, δεξιά Β. Φρειδερίκης, αριστερά Δ. Γεδεών, δεξιά Β. Παύλου, αριστερά Σπ. Ανδρίκου, δεξιά Λ. Λαυρίου και συνέχεια κανονικά.

Η κατεύθυνση από Κορωπί-Μαρκόπουλο προς Αθήνα-Παλλήνη μέσω:

  • Λ. Λαυρίου, δεξιά Ι. Μεταξά, αριστερά Ι. Αθανασίου, δεξιά Λ. Λαυρίου και συνέχεια κανονικά.

Εφιστάται η προσοχή των οδηγών προκειμένου να αποφύγουν άσκοπες ταλαιπωρίες, ότι:

α) Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα της Λ. Λαυρίου, στο μεταξύ των οδών Όθωνος Χούντα – Ι. Αθανασίου και Ι. Μεταξά τμήμα της, με εξαίρεση τα οχήματα του εργοταξίου.

β) Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κορωπί της Λ. Λαυρίου, στο μεταξύ των οδών Οδυσσέως και Β. Φρειδερίκης τμήμα της.

γ) Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κορωπί της Λ. Λαυρίου, στο μεταξύ των οδών Β. Φρειδερίκης και Ι. Μεταξά τμήμα της, με εξαίρεση τα οχήματα του εργοταξίου και των περιοίκων.

δ) Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Όθωνος Χούντα, στο μεταξύ της ανώνυμης οδού και της Λ. Λαυρίου τμήμα της, με εξαίρεση τα οχήματα του εργοταξίου και των περιοίκων. Καλό κουράγιο…