Με 50.000 ευρώ επιχορηγούνται 11 Αθλητικοί Σύλλογοι του Δήμου Παλλήνης

Επιχορήγηση συνολικού ποσού 50.000 ευρώ, κατανεμημένο σε 11 αθλητικούς συλλόγους του Δήμου Παλλήνης αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο υιοθετώντας σχετική εισήγηση του Δημάρχου κ.  Α. Ζούτσου. (Μειοψήφησε ο κ. Ν. Γαβράς, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση”).

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, οι επιχορηγήσεις έγιναν  με προσδιορισμένα “κριτήρια και όρους” και εντάσσονται στα πλαίσια της  Β’ κατανομής στην διάρκεια του τρέχοντος έτους.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι αθλητικοί σύλλογοι με τα ποσά που επιχορηγούνται είναι: