Ο κ. Α.Λιακόπουλος θα προταθεί για τη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Τον Δημοτικό Σύμβουλο Άγγελο Λιακόπουλο, πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Παλλήνης, θα προτείνει η Δημοτική Αρχή για τη θέση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου μετά την παραίτηση του Τάσου Μπουντουβά.

Ο κ. Α. Λιακόπουλος εκλέχθηκε στην δημοτική ενότητα Ανθούσας με θητεία κοινοτικού συμβούλου στην τετραετία 2007-2010

Σημειώνεται ότι ο κ. Τάσος Μπουντουβάς παραιτήθηκε από το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν υποδείξεως του Δημάρχου Παλλήνης κ. Αθ. Ζούτσου και με το σκεπτικό, ότι εξεδήλωσε πρόθεση καταψήφισης της απόφασης ορισμού τιμής των Δημοτικών Τελών καθαριότητας στο 1,15 ευρώ. Στην συνεδρίαση της 1ης Δεκεμβρίου στην οποία και ελήφθησαν οι αποφάσεις περί Τελών Καθαριότητας και ύδρευσης ο κ. Τ. Μπουντουβάς δεν προσήλθε και τον αντικατέστησε ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ν. Καλατζής.

Η εκλογή του νέου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011 σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. (Θα είναι το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης)