Με ουσιαστική διαβούλευση & τη συμμετοχή όλων μας, μπορούμε να κάνουμε την πόλη μας καλύτερη

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελεί ένα συμβουλευτικό όργανο του Δήμου και η λειτουργία της δίνει ένα βήμα στους κοινωνικούς εταίρους, στους φορείς αλλά και στους απλούς δημότες, για να μπορoύν από κοινού με τη Δημοτική Αρχή να καταγράφουν και να δρομολογούν λύσεις στα μικρά και μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες.

Στέλλα Γκλιάνα

Μέχρι τώρα, στο δικό μας Δήμο, στο Δήμο Παλλήνης, δεν υπάρχει Κανονισμός Διαβούλευσης, που να ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη συμμετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την παρουσίαση των πορισμάτων της διαβούλευσης στα αρμόδια όργανα του Δήμου.

• Σ’ ό,τι αφορά στο χρόνο που γίνεται η σύγκλιση της επιτροπής διαβούλευσης… πιστεύω ότι είναι λάθος… Τέλος Ιουλίου με τον κόσμο είτε να λείπει, είτε να προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια του με όσα δεινά η πανδημία έφερε… το ίδιο κάνατε και πέρσι… Η Επιτροπή Διαβούλευσης θα έπρεπε να είχε συγκληθεί πριν τη σύνταξη των προσχεδίων προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος, όπως σαφώς προβλέπει ο νόμος. Έτσι απαξιώνεται κάθε συμμετοχική διαδικασία και οδηγείται ο κόσμος στο σπίτι του…

• Σ’ ό,τι αφορά στο προσχέδιο τεχνικού προγράμματος, από τα 75 έργα που περιλαμβάνονται τα 40 είναι συνεχιζόμενα και τα 35 νέα, εκ των οποίων τα 7 σχετίζονται με οδοποιία και πλακοστρώσεις! Αυτό δεν δείχνει όραμα για την πόλη… Όραμα για την πόλη είναι η δρομολόγηση μεγάλων θεμάτων, όπως: Η αποχέτευση, η διαχείριση των απορριμμάτων, η αξιοποίηση των ελεύθερων χώρων, ο επανασχεδιασμός της αστικής κινητικότητας, η τοπική οικονομία και η τοπική ανάπτυξη που θα συμβάλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας, το φυσικό αέριο σ’ όλο το Δήμο, η παραγωγή πράσινης ενέργειας, οι δημόσιες συγκοινωνίες και η δημοτική συγκοινωνία, η δημόσια υγεία…

Τι έχει γίνει με τη δημοτική βιβλιοθήκη;
Τι έχει γίνει με τη δημοτική συγκοινωνία που αν, πράγματι, υπήρχε όραμα, θα έπρεπε να ενώνει τις Δημοτικές Ενότητες μεταξύ τους, καθώς και με τον Προαστιακό;
Τι έχει γίνει με τη Δομή Υγείας;
Για τον κόμβο της Αγ. Νεκταρίου έχει ληφθεί υπόψιν η άποψη των κατοίκων και δημοτών;

• Το προσχέδιο του τεχνικού προγράμματος μοιάζει να έγινε εκ του προχείρου… π.χ. στο έργο με αύξοντα αριθμό 10 «Συντηρήσεις, Αναβαθμίσεις & Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας αθλητικών εγκαταστάσεων Δημοτικής Ενότητας Γέρακα» υπάρχει αρχικός προϋπολογισμός 1.670.000€ και στο έργο με αύξοντα αριθμό 74 «Έργα συντήρησης και παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε αθλητικούς χώρους και εγκαταστάσεις Δήμου Παλλήνης» ο αρχικός προϋπολογισμός ανέρχεται στις 800.000€, τα μισά χρήματα για το σύνολο του Δήμου, απ’ όσα προϋπολογίζετε για το ίδιο έργο στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα…

• Επίσης, στο 68 «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε πέντε σχολεία του Δήμου Παλλήνης»… το «Αντώνης Τρίτσης» δεν προβλέπει ενεργειακά. Προβλέπει όμως για το αμέσως επόμενο, το 69, «κατασκευή εγκαταστάσεων σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων μικρής κλίμακας και πράσινου σημείου» που ως πηγή χρηματοδότησης το τοποθετείτε στα Ανταποδοτικά…

• Τα Τοπικά Συμβούλια έχουν εκφράσει τη γνώμη τους; -γιατί μόνο γνώμη μπορούν πλέον να εκφράζουν- για το προσχέδιο τεχνικού προγράμματος; Σίγουρα γνωρίζουν καλύτερα απ’ τον καθένα τα θέματα και τα προβλήματα της κάθε Δημοτικής Ενότητας.

Η πόλη μας και η ανάπτυξή της είναι θέμα σοβαρό και μας ενδιαφέρει όλους. Δεν πρέπει οι δημότες να μένουν θεατές και η διαβούλευση να γίνεται μεταξύ λίγων. Εν κατακλείδι, μόνο με ουσιαστική διαβούλευση και τη συμμετοχή όλων μας μπορούμε να κάνουμε την πόλη μας καλύτερη.

Στέλλα Γκλιάνα
Μέλος Δ.Σ.
του Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Μέλος της Δημοτικής Παράταξης, “ΕΜΕΙΣ, η Πόλη μας