Συνεδριάζει αύριο, Τετάρτη 13 Απριλίου, το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάτων-Αρτέμιδος

Συνεδριάζει αύριο, Τετάρτη 13 Απριλίου και ώρα 08:30 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάτων-Αρτέμιδος με 22 θέματα εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη.

Μεταξύ των 22 θεμάτων που θα συζητηθούν, η πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών μηνών για κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας και η ανάγκη μίσθωσης ακινήτου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, υπηρεσιών του Δήμου στη Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδας.

Η ημερήσια διάταξη:

 1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2016.
 2. Μίσθωση ακινήτου για κάλυψη λειτουργικών αναγκών υπηρεσιών του Δήμου στην Δ.Ε. Αρτέμιδος.
 3. Επέκταση μίσθωσης ακινήτου για κάλυψη λειτουργικών αναγκών υπηρεσιών του Δήμου στην Δ.Ε. Σπάτων.
 4. Απόφαση έγκρισης εξώδικου συμβιβασμού για την ιδιοκτησία με κ.α.κ. 0103013 στο Ο.Τ. Δ 242 των Π.Ε. 1-4 (ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΙ ΤΑΦΟΙ) (αρ.απόφ.Ο.Ε.127/2015).
 5. Επανυποβολή του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2016 και πίνακα στοχοθεσίας αυτού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» οικονομικού έτους 2016 (αρ.απόφ.Ν.Π.Δ.Δ.32/2016&33/2016).
 6. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία “Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ»” οικονομικού έτους 2016 (αρ.απόφ.Ν.Π.Δ.Δ.12/2016).
 7. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (03) μηνών για κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας.
 8. Καθορισμός δικαιολογητικών για την εγγραφή νηπίων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος και καθορισμός του ύψους των τροφείων για το σχολικό έτος 2016 – 2017.
 9. Έγκριση της υπ’αριθμ.30/2016 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου «Κατασκευή Φρεατίων Ύδρευσης» και εκτέλεσης του έργου.
 10. Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας αδρανών υλικών (άμμο λατομείου & θραυστό υλικό λατομείου 3Α, ασβέστη τσιμέντο), σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος και προμήθεια έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος (ψυχρής πίσσας).
 11. Έγκριση της υπηρεσίας «Καθαρισμός Φυκιών – Παραλίας Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος», για κάλυψη αναγκών του Δήμου.
 12. Έγκριση της υπηρεσίας «Συλλογή & Απομάκρυνση ογκωδών, μπαζών, κλαδιών κ.λπ.», για κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου.
 13. Έγκριση ή μη του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής των ειδών της «Προμήθειας Συστήματος Καταγραφής Παρουσιών Προσωπικού».
 14. Απόφαση περί επιστροφής και επαναβεβαίωσης χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
 15. Απόφαση περί επιστροφής χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
 16. Απόφασης περί επιστροφής χρηματικού ποσού 110,70€ στην εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε.
 17. Απόφαση περί επιστροφής χρηματικού ποσού 22,88€ στον κ. Χαγιά Ηλία του Γεωργίου.
 18. Απόφαση σχετικά με την διαγραφή οφειλής του υπόχρεου ΓΟΥΝΑΡΙΔΗ ΙΟΡΔΑΝΗ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ από τους Χρηματικούς Καταλόγους: α)1085/19-12-2012 που αφορά επιβολή Προστίμου Ανέγερσης αυθαίρετου ποσού χρέωσης 23.430,00€ και β)10491/29-04-2014 που αφορά επιβολή Προστίμου Διατήρησης Αυθαιρέτου ποσού χρέωσης 100.549,48€.
 19. Απόφαση περί διαγραφής οφειλών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων του Κ.Ο.Κ.
 20. Απόφαση περί διαγραφής προσαυξήσεων εκπρόθεσμων καταβολών οφειλών.
 21. Απόφαση για την ένταξη καταναλωτών στο επαγγελματικό τιμολόγιο ύδρευσης.
 22. Απόφαση περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών ύδρευσης από χρηματικούς καταλόγους και επαναβεβαίωση.