1ος Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής προκηρύσσει τον 1ο Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό για το έτος 2020. Ο Διαγωνισμός περιλαμβάνει τα ακόλουθα είδη λόγου:

α) Ποίηση

β) Διήγημα

γ) Παιδικό Παραμύθι

Διάρκεια

Ως ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού ορίζεται η Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 και ως ημερομηνία λήξης η Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020.

Κάθε συμμετοχή εκτός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου θα θεωρείται εκπρόθεσμη και δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Οι συμμετοχές αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση τής Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοντοπούλου 13, Αγία Παρασκευή, Τ.Κ. 15342, με απλή και όχι συστημένη αλληλογραφία ή κατατίθενται τις εργάσιμες ημέρες Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και ώρες 10:00-14:00 και 17:00 -20:00 και κάθε Σάββατο 10:00-14:00.

Θέμα

Το θέμα του Διαγωνισμού σε όλες τις κατηγορίες είναι ελεύθερο.

Υποβολή Συμμετοχής – Όροι

Κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει σε μία ή περισσότερες κατηγορίες του Διαγωνισμού με:

μία ποιητική συλλογή (από 1 έως 5 ποιήματα), με κάθε ποίημα να μην υπερβαίνει τους 35 στίχους

ένα διήγημα (έως 2000 λέξεις)

ένα παιδικό παραμύθι (έως 2000 λέξεις).

Τα έργα που θα υποβληθούν πρέπει να είναι αδημοσίευτα και δημιουργήματα ενός μόνο συγγραφέα. Η βράβευση σε άλλο λογοτεχνικό διαγωνισμό νοείται ως δημοσίευση.

Τα έργα πρέπει να κατατεθούν δακτυλογραφημένα και όχι χειρόγραφα, σε πέντε (5) ξεχωριστά αντίτυπα και σε μορφή γραμματοσειράς Arial 14.

Στο επάνω δεξιό μέρος κάθε σελίδας θα πρέπει να αναφέρεται το ψευδώνυμο κάθε διαγωνιζόμενου. Τα 5 αντίτυπα θα εσωκλείονται σε μεγάλο ταχυδρομικό φάκελο με γραμμένο απέξω το ψευδώνυμο στη θέση του αποστολέα.

Θα συνοδεύονται από ένα μικρότερο κλειστό φάκελο με γραμμένο απέξω το ψευδώνυμο του συγγραφέα, μέσα στον οποίο θα αναφέρονται τα πραγματικά στοιχεία του δημιουργού:

Το ονοματεπώνυμο

Η διεύθυνση και ο ταχυδρομικός κώδικας

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερό και κινητό)

Το email του

Ο τίτλος του έργου

Ψευδώνυμο

Στον εξωτερικό φάκελο θα πρέπει να αναφέρεται η κατηγορία στην οποία διαγωνίζεται ο υποψήφιος.

Οποιεσδήποτε ενδείξεις που αποκαλύπτουν την ταυτότητα τού συγγραφέα (χειρόγραφες σημειώσεις, διορθώσεις, διεύθυνση αποστολέα κ.λπ.) συνεπάγονται αποκλεισμό τού έργου από τον Διαγωνισμό.

Η συμμόρφωση με τα παραπάνω συνεπάγεται την αποδοχή των όρων τού Διαγωνισμού, καθώς και την εκ προοιμίου συναίνεση τού διαγωνιζομένου στην ενδεχόμενη έκδοση μέρους ή του συνόλου των συμμετοχών από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής.

Τα αντίτυπα τής συμμετοχής των διαγωνιζομένων δεν επιστρέφονται.

Όλα τα κείμενα που θα υποβληθούν θα είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα. Επιπλέον οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Η κριτική επιτροπή θα είναι πενταμελής και θα αποτελείται από διακεκριμένους Έλληνες λογοτέχνες. Η κριτική επιτροπή δικαιούται να απονείμει σε κάθε σκέλος του Διαγωνισμού Βραβεία και Επαίνους. Η τελική απόφαση της κριτικής επιτροπής δεν αποδέχεται αμφισβήτηση και είναι οριστική.

Τα βραβευθέντα έργα θα συμπεριληφθούν σε Λογοτεχνικό Ανθολόγιο έκδοσης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και από την κάθε κατηγορία τα βραβευθέντα λογοτεχνικά έργα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η τελευταία ημερομηνία αποστολής των έργων ορίζεται η 9η Οκτωβρίου 2020, η οποία θα αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου του 2020, στην επίσημη ιστοσελίδα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής και οι βραβευθέντες θα ενημερωθούν προσωπικά με την αποστολή e-mail. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί τιμητικό δίπλωμα συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο 210 – 6395335 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση library@agiaparaskevi.gr.

Ο 1ος Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής-Μουσείου «Α. Κοντόπουλος» τελεί υπό την αιγίδα του Ομίλου για την UNESCO Τεχνών Λόγου και Επιστημών Ελλάδος.