Η εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων με τον νέο αριθμό δόσεων

Aπό το βράδυ και μετά οι φορολογικές δηλώσεις θα εκκαθαρίζονται με βάση το νέο αριθμό των οκτώ μηνιαίων δόσεων για την καταβολή του φόρου εισοδήματος, αλλά και την παροχή έκπτωσης 2% στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής.

Όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, στο εκκαθαριστικό σημείωμα ο φορολογούμενος θα βλέπει:

το ποσό της οφειλής
την έκπτωση
την ημερομηνία πληρωμής
το ποσό στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής (δηλαδή με την έκπτωση 2%).

Η κατανομή της οφειλής σε οκτώ δόσεις θα εμφανίζεται από την επόμενη της υποβολής της δήλωσης στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση («Στοιχεία Οφειλών εκτός Ρύθμισης») στο myTAXISnet.

Όσοι φορολογούμενοι έχουν ήδη υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση και δεν έχει εξοφληθεί, από την Τρίτη το ποσό της εφάπαξ καταβολής (μετά την έκπτωση του 2% στα φυσικά πρόσωπα), καθώς και τα ποσά των οκτώ δόσεων θα εμφανίζονται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση («Στοιχεία Οφειλών εκτός Ρύθμισης»).

Στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση ο φορολογούμενος βλέπει το σύνολο της οφειλής σε 8 δόσεις. Το ποσό, που τυχόν έχει ήδη καταβάλει, αφαιρείται από το σύνολο των δόσεων, με βάση τον αριθμό των δόσεων στις οποίες αντιστοιχεί.

Έστω φορολογούμενος καλείται να πληρώσει φόρο εισοδήματος 900 ευρώ. Δηλαδή, με βάση το ό,τι ίσχυε πριν, δηλαδή σε 3 διμηνιαίες δόσεις, έπρεπε να καταβάλλει 300 ευρώ ανά δίμηνο.

Έχει ήδη καταβάλει την πρώτη δόση των 300 ευρώ. Κατ’ εφαρμογή των νέων διατάξεων, μπορεί να πληρώσει σε 8 μηνιαίες δόσεις των 112,5 ευρώ.

Στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση θα εμφανίζεται: – ότι οι δύο πρώτες δόσεις των 112,50€ έχουν εξοφληθεί – για την τρίτη δόση η διαφορά: 3×112,50€ = 337,50€ – 300 = 37,50€ ευρώ. – από την τέταρτη δόση και μετά, η δόση προς καταβολή 112,50€ κάθε μήνα.

Αν ο φορολογούμενος επιθυμεί να πληρώσει εφάπαξ το ποσό, για να επωφεληθεί της έκπτωσης 2%, τότε ισχύουν τα εξής: 900 – 2%=882 ευρώ. Από τα 882 ευρώ αφαιρούνται τα 300€, που έχει ήδη καταβάλει και πληρώνει εμπρόθεσμα τη διαφορά των 582 ευρώ.

Οι φορολογούμενοι η οποίοι έχουν ήδη εξοφλήσει εφάπαξ το φόρο εισοδήματος η έκπτωση του 2% θα συμψηφιστεί με επόμενη οφειλή του.

Προς ενημέρωση των φορολογουμένων η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε ότι λόγω της ενσωμάτωσης των παραπάνω αλλαγών, οι εφαρμογές του myTAXISnet δεν θα είναι διαθέσιμες μεταξύ 14:30 – 22:00:

υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων
αιτήσεις ρυθμίσεων
προσωποποιημένης πληροφόρησης.
πληρωμής με κάρτα.