Η ροή του νερού και οι συνέπειες της πλημμύρας στην Δυτική Αττική. Video του EDCM ΠΜΣ

Video – αποτέλεσμα της ερευνητικής δουλειάς του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που απεικονίζει τη ροή του νερού στην περιοχή της Δυτ. Αττικής (15 Νοεμβρίου) και τις καταστροφικές συνέπειες της πλημμύρας στους οικισμούς Μάνδρα και Νέα Πέραμο (16 Νοεμβρίου) βήμα προς βήμα.