Αναρτήθηκαν οι Πράξεις Εφαρμογής Νέας Παλλήνης & Μάριζας Παλλήνης

Το Σχέδιο Πρότασης της Πράξης Εφαρμογής για την περιοχή Νέας Παλλήνης

Αναρτήθηκαν στο Δημαρχείο του Δήμου Παλλήνης στο Γέρακα (Ιθάκης 12, Γραφείο 9 -1ος όροφος) οι Πράξεις Εφαρμογής των περιοχών Νέα Παλλήνη, Πολεοδομική Ενότητα 13 και Μάριζα Παλλήνης, Πολεοδομική Ενότητα 9 και για το λόγο αυτό, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα κατά τις ώρες 9:00 π.μ. έως και 13:00, να λάβουν γνώση των προτάσεων και εφόσον συντρέχουν αντιρρήσεις να υποβάλλουν ενστάσεις.

Δείτε τα Σχέδια των Πράξεων Εφαρμογής:
ΕΔΩ η Ανάρτηση της Νέας Παλλήνης
ΕΔΩ η Ανάρτηση της Μάριζας Παλλήνης

Επίσης, όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν έχουν υποβάλλει δηλώσεις ιδιοκτησίας στις προηγούμενες αναρτήσεις των δύο Πολεοδομικών Ενοτήτων θα πρέπει να τις υποβάλουν στο παραπάνω οριζόμενο χρονικό διάστημα.

Από το Δήμο Παλλήνης γίνεται γνωστό προς όλους τους ιδιοκτήτες, ότι αν δεν υποβληθεί Δήλωση Ιδιοκτησίας,

α) είναι αδύνατη οποιαδήποτε δικαιοπραξία εν ζωή και αυτοδικαίως και απολύτως άκυρη, εφόσον πραγματοποιηθεί,

β) δεν θα χορηγείται άδεια οικοδομής στο ακίνητο, και

γ) στον Πίνακα της Πράξης Εφαρμογής το ακίνητο θα φαίνεται αγνώστου ιδιοκτήτη.

Το Σχέδιο Πρότασης της Πράξης Εφαρμογής για τη Μάριζα Παλλήνης

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη Δήλωση Ιδιοκτησίας

1) Έντυπο Δήλωσης ιδιοκτησίας του Ν. 1337/83 συμπληρωμένο από τον ιδιοκτήτη
2) Συμβόλαια του σημερινού ιδιοκτήτη και του ιδιοκτήτη 28/05/2014 και τυχόν Διαγράμματα που τα συνοδεύουν.
3) Πιστοποιητικό μεταγραφής ιδιοκτησίας βαρών ,διεκδικήσεων, κατασχέσεων από το Υποθηκοφυλάκειο για κάθε συνιδιοκτήτη
4) Αντίγραφα μερίδων όλων των ιδιοκτητών από 28-05-2014 από το Υποθηκοφυλάκειο
5) Κτηματολογικό φύλλο και Διάγραμμα από το Εθνικό κτηματολόγιο