Στις γραφειοκρατικές καλένδες η διαδικασία απαλλοτρίωσης ακινήτων που “συνδέονται” με το Ρέμα Ραφήνας

Παραλήφθηκαν από το Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος χθες, Τρίτη, 3 Μαρτίου 2020, οι Κτηματολογικοί Πίνακες και τα Διαγράμματα του Υπουργείου Υποδομών κ Μεταφορών όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα και πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας κήρυξης της απαλλοτρίωσης ακινήτων που αφορούν στο Ρέμα Ραφήνας.

Με ανακοίνωση του, ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος, καλεί τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες ακινήτων να προσέλθουν να ενημερωθούν από τους αρμόδιους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προσκομίζοντας απλό αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας ή αν ενεργούν κατ’ εξουσιοδότηση, τη σχετική εξουσιοδότηση με θεωρημένο αρμοδίως το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.

Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων που αφορούν στο Ρέμα Ραφήνας (τοιχοκολλήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2019, στο Δημοτικό κατάστημα Σπάτων) δεν έχει μέχρι και σήμερα ολοκληρωθεί καθόσον εκκρεμούν υπογραφές των αρμόδιων υπουργών και συνεπώς ούτε έχει δημοσιευθεί (Φ.Ε.Κ.), ή καταχωρισθεί στο Κτηματολόγιο.