Πανελλαδικές 2020: στις 17 Ιουλίου εκπνέει η προθεσμία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου

Με τις βαθμολογίες των πανελλαδικών στα χέρια τους, οι υποψήφιοι ετοιμάζονται να προχωρήσουν στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου καθώς η προθεσμία εκπνέει στις 17 Ιουλίου.

Το υπουργείο Παιδείας σε ένα χρηστικό έντυπο περιλαμβάνει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι πριν προχωρήσουν στην οριστικοποίηση του μηχανογραφικού.

Αναφορικά με τους υποψηφίους που συμμετείχαν στις πανελλαδικές με το νέο σύστημα θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να να δηλώσουν όσα τμήματα επιθυμούν από ένα επιστημονικό πεδίο, ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού που ανήκουν.

Αν με το σύνολο των μορίων οι υποψήφιοι εισάγονται σε περισσότερα από ένα τμήματα από αυτά που είχαν δηλώσει, τότε θα εισαχθούν σε αυτό που είχαν δηλώσει με προγενέστερη προτίμηση.

Η σειρά των προτιμήσεων

Η σειρά των προτιμήσεών πρέπει να εκφράζει την πραγματική επιθυμία των υποψηφίων. Με απλά λόγια, θα πρέπει να δηλώνουν πρώτα το τμήμα που πραγματικά επιθυμούν να εισαχθούν, άσχετα από τον αριθμό των μορίων που έχουν συγκεντρώσει και μετά τα υπόλοιπα.

Και αυτό διότι, ουδείς μπορεί να προβλέψει με ασφάλεια τις βάσεις εισαγωγής, ειδικά σε μία χρονιά όπου υπήρχαν αλλαγές στο σύστημα των πανελλαδικών, όπως η κατάργηση των συντελεστών βαρύτητας.

Τι ισχύει σε περίπτωση ισοβαθμίας

Σε περίπτωση ισοβαθμίας με τον τελευταίο εισαγόμενο σε τμήμα που δήλωσε κάποιος υποψήφιος προτίμηση, προηγείται αυτός που έχει μεγαλύτερο βαθμό στο Α’ μάθημα του αντίστοιχου Επιστημονικού Πεδίου. Αν πάλι υπάρχει ισοβαθμία εισάγεται ο υποψήφιος με μεγαλύτερο βαθμό στο Β’ μάθημα του αντίστοιχου Επιστημονικού Πεδίου και αν πάλι υπάρχει ισοβαθμία εισάγεται ο υποψήφιος με μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών στα δύο μαθήματα Γ’ και Δ’.

Για κάθε Επιστημονικό Πεδίο τα μαθήματα που υπολογίζονται για τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα ακόλουθα:

Εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες ανεξάρτητα από τη σειρά που δήλωσε ο καθένας το τμήμα αυτό, εκτός αν πρόκειται για Στρατιωτικές, Αστυνομικές, Πυροσβεστικές Σχολές, Σχολές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ή Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.

Στην περίπτωση ισοβαθμίας στις Σχολές αυτές, ως επιπλέον κριτήριο επιλογής λαμβάνεται υπόψη η σειρά προτίμησης, οπότε προηγείται αυτός που δήλωσε τη σχολή με προγενέστερη προτίμηση. Αν και πάλι υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγεται ο υποψήφιος με μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

Οι επιλογές για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού

Το βασικό ζητούμενο για τους υποψηφίους είναι να προχωρήσουν στις επιλογές του βάσει των πραγματικών επιθυμιών τους και όχι με γνώμονα τις εκτιμήσεις για την πορεία των βάσεων εισαγωγής.

Επίσης, θα πρέπει να έχουν προχωρήσει σε έρευνα σχετικά με τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρουν τα τμήματα που εντάσσονται στο μηχανογραφικό καθώς πολλές φορές τμήματα με χαμηλές βάσεις εισαγωγής και ελάχιστη ζήτηση, προσφέρουν ευκαιρίες στον επαγγελματικό «στίβο».

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν ως πρώτη επιλογή το τμήμα που βρίσκεται πιο κοντά στον τόπο κατοικίας του και μετά να ακολουθήσουν τα τμήματα που εδρεύουν στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.

Ανεξαρτήτως του αριθμού των μορίων που έχει συγκεντρώσει ο κάθε υποψήφιος, θα πρέπει να δηλώσει όσο το δυνατόν περισσότερα τμήματα από το επιστημονικό πεδίο που έχει επιλέξει, ώστε να υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες εισαγωγής σε κάποιο τμήμα με επιστημονικό ενδιαφέρον για τον υποψήφιο.