Αρχίζουν τον Νοέμβριο οι εργασίες ανέγερσης του 3ου Γυμνασίου Παλλήνης στον οικισμό Βακαλόπουλο

Συμβασιοποιήθηκε η κατασκευή του 3ου Γυμνασίου της δημοτικής ενότητας Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης με την μειοδότρια εργοληπτική εταιρεία «LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.»,

Οι εργασίες του έργου προβλέπεται να αρχίσουν τον επόμενο μήνα, με ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους το τέλος της προσεχούς διετίας.

Η νέα σχολική μονάδα θα αναγερθεί στον οικισμό Βακαλόπουλο Παλλήνης, είναι προϋπολογισμού 4.900.000,00 €, χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και η δημοπρασία της έγινε την 1η Μαρτίου 2011.