Δημοτικές εκλογές και υποψήφιοι Δήμαρχοι

Άρθρο του Θανάση Παπαδημητρίου* Σε λίγο καιρό θα κληθούμε πάλι να εκλέξουμε Δήμαρχο για τις πόλεις μας (Ανθούσα-Γέρακας-Παλλήνη). Για το σκοπό αυτό πρέπει πρώτα να απαντήσουμε σε δυο ερωτήματα:

1ο. Ποιο μοντέλο διοίκησης θέλουμε, για το Δήμο μας, και ποιος πρέπει να είναι ο Δήμαρχος που θα διαχειριστεί τη Δημοτική εξουσία;

2ο. Ο Δήμαρχος που θα εκλεγεί, θέλουμε να έχει τη στήριξη κάποιου ή κάποιων κομμάτων ή να είναι ένα πρόσωπο που δεν έχει σχέση άμεσης εξάρτησης από κόμματα;

Απάντηση στο 1ο ερώτημα θα δώσουμε, αφού πρώτα αναλογιστούμε ότι οι αιτίες της δημιουργίας των προβλημάτων σ’ ένα Δήμο (όπως και σε κάθε μια Ελληνική Δημόσια Διοίκηση) είναι:

 • Ο υπέρμετρος συγκεντρωτισμός
 • Η ανελαστικότητα και οι χρονοβόρες διαδικασίες κατά την διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών
 • Η ανεπαρκής εξυπηρέτηση των πολιτών
 • Η ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων μεταξύ των πολιτών και της εκάστοτε Διοίκησης, και
 • Η συχνή επικράτηση άτυπων πρακτικών έναντι τυπικών κανόνων .

Το μοντέλο διοίκησης που θέλουμε, είναι εκείνο που θα τείνει στην αντιμετώπιση των παραπάνω γενεσιουργών αιτιών των προβλημάτων.

Η οργανωτική επιτυχία εξαρτάται από εκείνον τον Δήμαρχο ο οποίος θα είναι διατεθειμένος να εφαρμόσει πιστά τα ακόλουθα :

 1. Να δεσμευτεί για προώθηση ενός ποιοτικού εγχειρήματος.

Τόσο ο Δήμαρχος όσο και τα υψηλόβαθμα στελέχη της διοίκησης του Δήμου πρέπει να εμφυσούν αρχές και αξίες στους εργαζόμενους που στόχο έχουν τη δημιουργία μιας νέας οργανωτικής κουλτούρας προσανατολισμένης στην επίτευξη αποτελεσμάτων

 1. Να θέσει τον πολίτη στο επίκεντρο.

Οι απαιτήσεις των πολιτών πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, δεδομένου ότι οι πολίτες αποτελούν τους τελικούς αποδέκτες των υπηρεσιών και από τη γνώμη τους κρίνεται η επιτυχία της Δημοτικής Αρχής.

 1. Να ενδυναμώσει το ανθρώπινο δυναμικό και να προωθήσει τις συμμετοχικές διαδικασίες.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το σημαντικότερο στοιχείο του δυναμικού μιας Δημοτικής οργάνωσης είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Η εμπειρία και οι ικανότητες, του κάθε απασχολούμενου στο Δήμο, αποτελούν πολύτιμες πηγές νέων ιδεών και πειραματισμών. Επιπλέον, η αφοσίωση των εργαζομένων στις αξίες της Δημοτικής Αρχής και η συνεισφορά τους στην ποιοτική βελτίωση προϋποθέτουν την ενεργό συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων.

 1. Να βελτιώσει τις διαδικασίες και να προσπαθεί για την αποτροπή λαθών.

Αν ο Δημοτικός οργανισμός επιθυμεί να βελτιώσει τις υπηρεσίες του, θα πρέπει αρχικά να τελειοποιήσει τις διαδικασίες που οδηγούν στα τελικά αποτελέσματα και την αξιολόγηση τους.

Για απάντηση στο 2ο ερώτημα, απλά πρέπει να δηλώσουμε ότι:

Στις δημοτικές εκλογές δεν πρέπει υπάρχουν κόμματα, υπό την έννοια ότι αυτά αποφασίζουν για το πρόσωπο του υποψηφίου Δημάρχου και ελέγχουν πλήρως τον τρόπο διοίκησης του Δήμου.

Πρέπει να υπάρχει μόνο το Δημαρχείο, η αυτόνομη Διοίκηση του ( αυτοδιοίκηση ) και κανένας άλλος στόχος.

Όσον αφορά στο τι πιστεύουν οι πολίτες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουν καταγραφεί, σε διάφορες δημοσκοπήσεις, τα ακόλουθα:

 1. Το 67% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι οι υποψήφιοι δήμαρχοι δεν πρέπει να έχουν κομματική ταυτότητα, σπάζοντας έτσι τους δεσμούς που μέχρι σήμερα είχαν τα κόμματα με την Τοπική Αυτοδιοίκηση
 2. Το 48% των πολιτών ζητούν φρέσκα πρόσωπα, που δεν έχουν καεί στον πολιτικό στίβο, τονίζοντας ότι ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να είναι μέχρι τώρα αμέτοχος στα δημοτικά δρώμενα.
 3. Το 44% υποστηρίζει ότι θα πρέπει να είναι άνω των 40 ετών.
 4. Το 42% δηλώνει ότι δεν τον ενδιαφέρει αν ο υποψήφιος που θα προτιμήσει είναι υπέρ ή κατά του μνημονίου, ενώ σαφή προτίμηση δείχνουν οι πολίτες σε υποψήφιο της Κεντροαριστεράς.
 5. Όσον αφορά στους πιο προβληματικούς τομείς στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι πολίτες θεωρούν πως είναι, κατά σειρά, η κοινωνική πολιτική, οι υποδομές , η τοπική ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα και η καθαριότητα .
 6. Τέλος 60% δηλώνουν ότι για το πρόβλημα χρηματοδότησης των Δήμων κύρια αιτία είναι η κακοδιαχείριση των πόρων που υπάρχουν, ενώ 81% υποστηρίζει ότι είναι κακή η οργάνωση και η αξιοποίηση του προσωπικού στους δήμους.

Εγώ θα συμφωνούσα με τα περισσότερα από τα παραπάνω ευρήματα, θα διαφωνούσα όμως:

 • με το ότι ο υποψήφιος Δήμαρχος πρέπει να είναι, μέχρι τώρα, αμέτοχος στα δημοτικά δρώμενα, διότι αυτό στερεί τον υποψήφιο Δήμαρχο από την απαραίτητη πείρα, καθώς και
 • με την προτίμηση της «κεντροαριστεράς» προέλευσης του υποψηφίου, διότι στις μέρες μας ο διαχωρισμός σε «κεντροαριστερά» και «κεντροδεξιά» έχει ξεθωριάσει.

Με βάση την παραπάνω ανάλυση, τα προσόντα που πρέπει να έχει ένας υποψήφιος Δήμαρχος, κατά τη γνώμη μου, είναι:

 1. Να διαθέτει πολύ και αποκλειστικό χρόνο, διότι η θέση του δεν θα είναι μόνο στα Δημοτικά Συμβούλια, αλλά πρέπει να «γυρίζει έξω κάθε μέρα» και να είναι κοντά στον κόσμο.
 2. Να διαθέτει την σχετική εμπειρία, να έχει ασχοληθεί προηγουμένως με τα κοινά ή έστω με τα δημοτικά εντός της παράταξης ή εντός της οργάνωσης, δηλ. να μην είναι αλεξιπτωτιστής.
 3. Να γνωρίζει τα προβλήματα της πόλης (πχ συγκοινωνίες, καθαριότητα, αναγκαίες υποδομές, εκπαίδευση, κοινωνικές ανάγκες, δυνατότητες ανάπτυξης της Πόλης κ.τ.λ.)
 4. Να διαθέτει την τέχνη του διοικείν (να μπορεί να αντιμετωπίσει φαινόμενα όπως: ρουτίνα, οργανωτική πυραμίδα, συντονισμός και έλεγχος, για πάταξη κάθε λειτουργικής ανικανότητας υπαλλήλων και γραφειοκρατικής αντίληψης).
 5. Να έχει το πλεονέκτημα της ορθής επιλογής των συμβούλων και συνεργατών του (εύρος εποπτείας, ενιαία διοίκηση, εκχώρηση ευθύνης και εξουσίας, διάκριση επιτελικών και εκτελεστικών καθηκόντων, οργάνωση συστημάτων με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα).
 6. Να είναι ειλικρινής και συνεπής.
 7. Να είναι αμφίδρομα επικοινωνιακός (να μπορεί να ακούει τον άλλο καλοπροαίρετα).
 8. Να είναι και να φαίνεται Τίμιος, (εμείς δε να γνωρίζουμε όσα περισσότερα μπορούμε γι’ αυτόν. Δεν πρέπει να αναγκαστούμε να υπερασπιστούμε συμπεριφορές και πράξεις κολάσιμες, εφόσον υπάρχουν τέτοιες, και αν και όταν αποκαλυφθούν).
 9. Να διαθέτει ικανότητα διείσδυσης σε όλους τους χώρους. Να είναι προσηνής, διαλλακτικός, ευγενής στους τρόπους και να διαθέτει ανθρωπιστική (γενική) παιδεία.
 10. Να διαθέτει πολιτική «άποψη» και πολιτική «οξυδέρκεια». Να έχει την ικανότητα να συνενώνει πρόσωπα και απόψεις χωρίς όμως να απεμπολεί την ηθική του σταθερά και τις πολιτικές και ιδεολογικές αξίες (τις δικές του και του χώρου του).
 11. Να διαθέτει λόγο σαφή, πειστικό και κατανοητό.
 12. Να είναι χαλκέντερος, δηλ. να έχει «γερό στομάχι» ώστε να μπορέσει να συγκρουστεί με τους μηχανισμούς, τους δικούς μας και τους διοικητικούς.

Υπάρχει, στο Δήμο μας, προσωπικότητα που να έχει τα παραπάνω προσόντα και να θέλει να εκτεθεί στις εκλογές ως υποψήφιος Δήμαρχος;

Συμβαίνει να είμαι Δημότης Παλλήνης ( με επιλογή δική μου και όχι από κάποια ανάγκη) από την αρχή του 21ου αιώνα. Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω τα έργα και τις ημέρες αρκετών ανθρώπων, που διετέλεσαν Δήμαρχοι ή Δημοτικοί Σύμβουλοι, και να μελετήσω το αποτύπωμα που άφησαν στην περιοχή μας.

 • Κάποιοι, που «σπρώχτηκαν» από τα κόμματά τους να αναμιχθούν στα Δημοτικά δρώμενα, πέρασαν τη θητεία τους απαρατήρητοι και χωρίς να αφήσουν ουσιαστικό έργο.
 • Κάποιοι άλλοι, αναμείχτηκαν (και προτίθενται να ξανα-αναμιχτούν) στα Δημοτικά δρώμενα από υστεροβουλία, χρησιμοποιώντας το αξίωμά τους σαν ένα είδος «μικρο-εκτοξευτήρα» που θα τους έφερνε στη θέση ενός Περιφερειακού συμβούλου, η ενός υποψηφίου βουλευτή, ή ενός γραμματέα κάποιου υπουργείου.
 • Τέλος κάποιοι άλλοι, αναμίχτηκαν στα Δημοτικά δρώμενα επιδιώκοντας την προσωπική τους προβολή, αλλά και το «ίδιο όφελος». Αυτοί αποδείχτηκαν οι πλέον ακατάλληλοι και επικίνδυνοι για το Δήμο.
 • Υπάρχει και ένας, που αναμίχτηκε με τα Δημοτικά δρώμενα με στόχο την προσφορά και την παραγωγή συγκεκριμένου και μετρήσιμου έργου. Είναι ο νυν Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Ζούτσος.

Παρακολουθώ τις δραστηριότητες του από τότε που ήταν Δήμαρχος μόνο του Γέρακα. Εντύπωση μου έκανε το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι αναφερόταν σ’ αυτόν με το προσωνύμιο « Ο Μηχανικός παρ’ Αρείω Πάγω ». Όταν ρώτησα γιατί, μου εξήγησαν ότι, ενώ είναι Δικηγόρος, έχει τόσες πολλές τεχνικές γνώσεις ώστε να μην υστερεί έναντι των Μηχανικών. Το προσωνύμιο αυτό τον χαρακτηρίζει, επαξίως, μέχρι σήμερα.

Τον περισσότερο χρόνο του, τον περνούσε ( και εξακολουθεί να τον περνά) στα Δημαρχεία, στους δρόμους , τις πλατείες, τα σχολεία, τα γήπεδα, στις εγκαταστάσεις των κοινωνικών δομών και γενικά όπου διαβλέπει ότι υπάρχει ή θα υπάρξει πρόβλημα, ώστε να μελετήσει την μορφή του και να δώσει την κατάλληλη λύση.

Η εμπειρία που απέκτησε, ως Δήμαρχος, τόσο του Γέρακα, όσο και του Καλλικρατικού Δήμου Παλλήνης ( για δυο συνεχόμενες Θητείες), του δίνει τη δυνατότητα να επεμβαίνει αμέσως και αποφασιστικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Οργανώνει, παρακολουθεί και ενθαρρύνει, τόσο τα στελέχη του Δήμου όσο και τους υπαλλήλους, με στόχο την εξάλειψη των δυσλειτουργιών, την επιτάχυνση των διαδικασιών στο Δήμο και την , κατά το δυνατόν, ταχύτερη παραγωγή αποτελεσμάτων.

Λόγω της ενασχόλησης μου με το Κοινωνικό Φροντιστήριο (διδάσκω εθελοντικά) είχα τη ευκαιρία να συναντηθώ και να συνομιλήσω μαζί του αρκετές φορές. Είδα ένα άνθρωπο ειλικρινή, προσηνή και καλοπροαίρετο , που ακούει προσεκτικά το συνομιλητή του και υιοθετεί, αμέσως, μια πρόταση που του γίνεται, αν διαπιστώνει ότι είναι επωφελής για τους Δημότες. Να τονίσω εδώ ότι, όταν αναφέρεται σε Δημότες, δεν κάνει διάκριση ανάμεσα σε «Ανθουσιώτες», «Γερακιώτες» ή «Παλληνιώτες» .Γι’ αυτόν είναι όλοι Δημότες του Ενιαίου Δήμου Παλλήνης.

Διαθέτει ευρύτατη μόρφωση, μιλά μια γλώσσα που την προσαρμόζει, με άνεση, έτσι ώστε να τον καταλαβαίνουν όλοι οι συνομιλητές του (ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου).

Διαθέτει παροιμιώδη ψυχραιμία και δείχνει μεγαλοψυχία και ανωτερότητα , ακόμα και όταν κάποιοι του επιτίθενται με θρασύτητα και τον συκοφαντούν.

Τα έργα που έχουν πραγματοποιηθεί, σε όλες τις δημοτικές ενότητες, είναι σημαντικότατα και πάρα πολλά, ώστε να απαιτούν ένα ξεχωριστό άρθρο για να μνημονευτούν αναλυτικά.

Προς το παρόν, εκείνο που έχει σημασία και θέλω να τονισθεί, είναι ότι ο άνθρωπος αυτός διαθέτει όλα τα προσόντα ενός καθ’ όλα άξιου και χρήσιμου Δημάρχου.

Ως δημότες της Παλλήνης, τον χρειαζόμαστε , πρέπει να τον στηρίξουμε και θα είμαστε τυχεροί αν καταφέρουμε να τον έχουμε, ως Δήμαρχο, για μια ακόμη θητεία.

* Ο Θανάσης Παπαδημητρίου είναι συνταξιούχος εκπαιδευτικός (Φυσικός) και, επί σειρά ετών, διδάσκει εθελοντικά στο Κοινωνικό φροντιστήριο του Δήμου Παλλήνης.