Ζήτημα εγκυρότητας της απόφασης του Δημ. Συμβουλίου Παλλήνης για την «Πράξη Εφαρμογής Ανθούσας»

Σχέδιο Πόλης Ανθούσας

Ζήτημα εγκυρότητας της απόφασης που προέκυψε από την ψηφοφορία του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης στην περασμένη συνεδρίαση του (11 Ιουνίου 2021) σε σχέση με την Πράξη Εφαρμογής της Ανθούσας, προκύπτει με βάση το Άρθρο 99 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Ειδικότερα: βάσει του συγκεκριμένου Άρθρου, εξαιρούνται της ψηφοφορίας οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που οι ίδιοι ή συγγενείς τους έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχουν υλικό ή ηθικό συμφέρον και στην προκειμένη περίπτωση, τρεις ήταν οι Σύμβουλοι που είχαν έννομο συμφέρον.

Δύο Δημοτικοί Σύμβουλοι εκλεγόμενοι στη δημοτική ενότητα Ανθούσας καθώς και ο πρόεδρος του κοινοτικού συμβουλίου Ανθούσας, οι οποίοι, ως έχοντες ιδιοκτησία γης στο υπό εξέλιξη Σχέδιο Πόλης Ανθούσας, όφειλαν να απέχουν της ψηφοφορίας

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Άρθρου 99 «απόφαση που έχει ληφθεί κατά παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη. Ο σύμβουλοι που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται με την ποινή της αργίας, σύμφωνα με τα άρθρα 142 και 143.»

Το ζήτημα της αντικανονικότητας είχε τεθεί υπόψη του Προέδρου του Δ.Σ. Παλλήνης, από την επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΕΜΕΙΣ, η Πόλη μας», κ. Ειρήνη Κουνενάκη αλλά αντί του κ. Κ. Σμέρου, απάντησε -ως είθισται!- ο Δήμαρχος κ. Αθ. Ζούτσος απορρίπτοντας «τελεσιγραφικά» την επισήμανση της κ. Ε. Κουνενάκη.

Δείτε το video που ακολουθεί με τον σύντομο διάλογο Αθ. Ζούτσου και Ειρ. Κουνενάκη:

Τι ακριβώς προβλέπεται στο επίμαχο Άρθρο του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Άρθρο: 99
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Κώλυμα συμμετοχής στη συνεδρίαση

  1. Δημοτικός σύμβουλος δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου ή να συμμετέχει σε γνωμοδοτικά συλλογικά όργανα, τα οποία γνωμοδοτούν για θέμα που θα εισαχθεί στο δημοτικό συμβούλιο, εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον.
  2. Απόφαση που έχει ληφθεί κατά παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη. Ο σύμβουλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται με την ποινή της αργίας, σύμφωνα με τα άρθρα 142 και 143.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Νεολόγου» επίκειται η προσβολή της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με αίτημα ακύρωσης της προς τον Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Υπενθυμητικά αναφέρεται ότι σύσσωμη η αντιπολίτευση είχε ζητήσει την έκτακτη σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου με αίτημα την παράταση της ανάρτησης της Πράξης Εφαρμογής Ανθούσας ως το τέλος του τρέχοντος Ιουνίου. Ο Δήμαρχος επέμενε ως το τέλος της συνεδρίασης ότι δεν «εξυπηρετεί κανένα μια τέτοια παράταση» και με την ψήφο του κ. Κουτσικούρη καταψηφίστηκε η πρόταση της αντιπολίτευσης.