Συστάθηκε διακομματική επιτροπή για την εξέταση των αιτήσεων καταναλωτών ύδρευσης

Με πρόσφατη κατά πλειοψηφία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης, συγκροτήθηκε διαπαραταξιακή επιτροπή για την «τακτοποίηση των λογαριασμών ύδρευσης» αποτελούμενη από τους δημοτικούς συμβούλους: Θεόδωρο Σταματίου με αναπληρωτή τον Ανδρέα Μαντζώρο, Σταύρο Δρούγκα, με αναπληρώτρια τη Βασιλική Μελισσά, Ελένη Αποστολίδου με αναπληρώτρια την Ειρήνη Κουνενάκη, Αλέξανδρο Πυργιώτη με αναπληρωτή τον Βασίλειο Δημητριάδη και Μαρία Κόπτη Μιλιά, με αναπληρωτή τον Απόστολο Βολιώτη. –οι δύο τελευταίοι της ελάσσονος αντιπολίτευσηςΗ επιτροπή θα έχει την αρμοδιότητα να συζητά, μελετά και εξετάζει αιτήσεις καταναλωτών ύδρευσης για την μείωση, διόρθωση ή –όταν επιβάλλεται- και τη διαγραφή των λογαριασμών ύδρευσης.

Κατά τη διαδικασία σύνταξης της εισήγησης της διαπαραταξιακής επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο θα λαμβάνονται υπ’ όψη μεταξύ άλλων και κριτήρια που έχει υιοθετήσει και η ΕΥΔΑΠ.

Η σύσταση της διακομματικής επιτροπής για τους λογαριασμούς της ύδρευσης είναι πολιτικά ορθή πράξη γιατί διασφαλίζεται ως ένα βαθμό η αντικειμενικότητα της εξέτασης και αξιολόγησης κάθε αίτησης χωριστά.

Είναι άλλωστε γνωστό ότι κατά το παρελθόν –από εικοσαετίας θα λέγαμε- οι αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων επί αιτήσεων διόρθωσης, μείωσης ή και διαγραφής λογαριασμών, αντιμετωπίζονταν με δυσπιστία και τις περισσότερες φορές με καταγγελίες περί «χαριστικών πράξεων» δεδομένου ότι λαμβάνονταν με την συναίνεση μόνο της εκάστοτε πλειοψηφίας.

Στην τρέχουσα χρονική περίοδο υπεύθυνος για την ύδρευση είναι ο Αντιδήμαρχος Θόδωρος Σταματίου, στον οποίο και ανήκει η πρωτοβουλία της εισήγησης καταρχάς προς τον Δήμαρχο για την σύσταση της διαπαραταξιακής επιτροπής.

Σε ποιες περιπτώσεις θα επιλαμβάνεται και αναλόγως θα εισηγείται προς το Δ.Σ. η διαπαραταξιακή επιτροπή :

για μείωση λογαριασμού ύδρευσης σε περίπτωση αφανούς διαρροής που διαπιστώθηκε στο εσωτερικό υδραυλικό δίκτυο του καταναλωτή.

για μείωση λογαριασμού ύδρευσης σε περίπτωση εσφαλμένης λειτουργίας υδρομέτρου που διαπιστώθηκε κατόπιν ογκομέτρησης που διενήργησε η υπηρεσία ύδρευσης.

για μείωση λογαριασμού ύδρευσης σε περίπτωση εσφαλμένης καταμέτρησης ενδείξεων από τον αρμόδιο υπάλληλο – καταμετρητή.

για μείωση λογαριασμού ύδρευσης σε περίπτωση εσφαλμένης καταχώρησης ενδείξεων στο μηχανογραφικό σύστημα από τον αρμόδιο υπάλληλο.

για μείωση ή διαγραφή λογαριασμού ύδρευσης σε περίπτωση μηχανογραφικού σφάλματος (όπως έκδοση λογαριασμών για υδρόμετρα που έχουν διακοπεί ή αδυναμία έκδοσης λογαριασμού παγίου σε λογαριασμούς μηδενικής κατανάλωσης για υδρόμετρα που η προηγούμενη και η επόμενη ένδειξη τους ήταν 0, κ.λ.π.).

για μείωση λογαριασμού ύδρευσης σε περίπτωση εσφαλμένης τεκμαρτής χρέωσης κυβικών συνεπεία αδυναμίας πρόσβασης του υπαλλήλου-καταμετρητή στον υδρομετρητή.

για μείωση ή διαγραφή λογαριασμού ύδρευσης σε περίπτωση εσφαλμένης αντιστοίχισης υδρομέτρου – καταναλωτή.

Με την απόφαση διαφώνησαν: από την παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης, Παναγιώτης Μερτύρης, (επικεφαλής), Π. Κάλανδρος, Γ. Καρατζάς, Ι. Χαλκίδης, Α. Βίτσιος, και οι Ν. Γαβράς και Κ. Μπάκας.

Spiroulina PLATENSIS ... το όπλο της φύσης για την τριχόπτωση!