Υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση για την Μελέτη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Λαυρεωτικής

Προγραμματική Σύμβαση με αντικείμενο την ολοκλήρωση της «Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) στα διοικητικά όρια του Δήμου Λαυρεωτικής και τροποποίηση του ήδη υπάρχοντος», υπέγραψαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς.

Η ολοκλήρωση της μελέτης χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής με προϋπολογισμό ύψους 134.667 ευρώ με ΦΠΑ.

Στόχος της μελέτης είναι η πολεοδομική οργάνωση των οικισμών του Δήμου, η οργάνωση των χρήσεων γης, ο καθορισμός των αναγκαίων δικτύων υποδομής με γνώμονα τη βελτίωση της ζωής των κατοίκων.

Συγκεκριμένα, με τον καθορισμό των χρήσεων γης και ιδιαίτερα των ζωνών παραγωγικών δραστηριοτήτων αναμένεται να ενισχυθεί η οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Παράλληλα, με τον καθορισμό περιοχών ειδικής προστασίας (ΠΕΠ) θα προστατευθεί το φυσικό (δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, παραρεμάτιες ζώνες, αιγιαλός και παραλία), καθώς και το ανθρωπογενές περιβάλλον (αρχαιολογικοί χώροι).

Ειδικότερα, μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί και εγκριθεί:

Το Α΄ και Β1 Στάδιο του ΓΠΣ της Δ.Ε. Λαυρίου και η Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας της Δ.Ε. Λαυρίου.
Προκειμένου να ολοκληρωθεί δε η υπό εκπόνηση μελέτη πρόκειται να υλοποιηθούν και να υποβληθούν προς έγκριση:

Το Α΄ και Β1 Στάδιο του ΓΠΣ Αγίου Κωνσταντίνου,
Η Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας για τη Δ.Ε. Αγίου Κωνσταντίνου,
Το Β2 Στάδιο του ΓΠΣ και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το σύνολο της περιοχής μελέτης (Δ.Ε. Λαυρίου και Δ.Ε. Αγίου Κωνσταντίνου).