Τη στήριξη των αιρετών της Βουλής και της Περιφέρειας για τις ανεμογεννήτριες στο Πάνειο Όρος ζητά ο Δήμος Σαρωνικού

Υλικό τεκμηρίωσης σχετικά με τη θέση της Δημοτικής Αρχής για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο Πανί, εστάλη από το Γραφείο Δημάρχου προς τους βουλευτές όλων των κομμάτων της Ανατολικής Αττικής και τους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, στο πλαίσιο των ενημερωτικών δράσεων για τη διάσωση του βουνού.   

Το υλικό περιλαμβάνει:

– Τις ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και το σκεπτικό βάσει του οποίου τεκμηριώθηκε η αντίθεση στο έργο

– Την αίτηση αναστολής και ακύρωσης που κατατέθηκε στις 27/5/2020 στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών κατά της έκδοσης οικοδομικής άδειας από την ΥΔΟΜ Μαρκοπούλου για την εταιρία ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

– Το κοινό ενημερωτικό έντυπο των Δήμων Σαρωνικού και Λαυρεωτικής, στο οποίο τεκμηριώνονται αναλυτικά τόσο οι λόγοι της αντίθεσης στο έργο, όσο και η θέση των Δήμων για το ενεργειακό ζήτημα.

Εν όψει της συζήτησης του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, ο Δήμος Σαρωνικού ζητά την υποστήριξη των Δημοτικών Συμβουλίων, καθώς και την ανάληψη πρωτοβουλιών από τους βουλευτές για την περιφρούρηση του μοναδικού πνεύμονα της Ανατολικής Αττικής.