Συνεδριάζει τη Δευτέρα, 29 Μαϊου 2023 το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παλλήνης

Συνεδριάζει τη Δευτέρα, 29 Μαϊου 2023 και ώρα 19:30 στο Δημαρχείο της πόλης (Γέρακας) το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παλλήνης με τρία θέματα στην ημερήσια διάταξη.  

Τα θέματα

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2023 Δήμου Παλλήνης.
2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών (Πυρασφάλεια).
3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υλοποίησης της Κοινωνικής Εκδήλωσης με τίτλο: «Πορεία της Γαλιλαίας».