Αναστέλλεται ο διαγωνισμός για την αποχέτευση στους Δήμους Ραφήνας-Πικερμίου & Σπάτων-Αρτέμιδος με απόφαση του ΣτΕ

Με απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ έγινε δεκτή η αίτηση της εταιρείας ΕΚΤΕΡ Α.Ε. κατά της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) και της ΕΥΔΑΠ και αναστέλλει:

1) Την υπ΄ αριθμ. 266/2021 απόφαση της ΑΕΠΠ κατά το σκέλος που έκανε δεκτή την προδικαστική προσφυγή της εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΟΜ και

2) Την πρόοδο του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την Α455/2018 διακήρυξη της ΕΥΔΑΠ για τη δημοπράτηση του διαγωνισμού του έργου κατασκευής δικτύων ακαθάρτων (δίκτυο αποχέτευσης) στις περιοχές Πικερμίου, Ντράφι, Αγίου Σπυρίδωνα, Διώνης του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.

Η υπόθεση αφορά το έργο της αποχέτευσης στο Πλατύ Χωράφι Σπάτων των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδας το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2019.

Η απόφαση του ΣτΕ είναι προσωρινή αν και οι υποθέσεις αυτού του χαρακτήρα, δεδομένου και του υψηλού επιχειρηματικού ανταγωνισμού “καταναλώνουν” πολύ χρόνο.