Με απόφαση Δημάρχου οι μετακινήσεις δημοτικών υπαλλήλων για 2+2 έτη σε νομικά πρόσωπα του ιδίου Δήμου

Με διάταξη που συμπεριλήφθηκε στο άρθρο 16 του νομοσχεδίου περί Καλλικράτη -ψηφίστηκε χθες στη Βουλή- επιτρέπεται η μετακίνηση υπαλλήλων από Δήμο σε νομικά πρόσωπα ή ιδρύματα του ιδίου Δήμου ή σε σύνδεσμο στον οποίο συμμετέχει ο Δήμος και αντίστροφα καθώς και μεταξύ των φορέων αυτών. Η μετακίνηση μπορεί να έχει διάρκεια έως δύο έτη και να παραταθεί για δύο επιπρόσθετα έτη, αν υπάρχει υπηρεσιακή ανάγκη.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 16, η μετακίνηση γίνεται με απόφαση του Δημάρχου και μετά από αίτημα του φορέα υποδοχής.

Εξαιρείται του δικαιώματος μετακίνησης το προσωπικό των ΚΕΠ το οποίο, όμως, μπορεί να μετακινείται με την ίδια διαδικασία σε αντίστοιχη υπηρεσία (ΚΕΠ) εντός του ιδίου Δήμου.