Έργα συντήρησης των οδικών δικτύων σε Παλλήνη & Γέρακα στα θέματα του Δ.Σ. Παλλήνης

Με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει αύριο, Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 19:00 στο παλαιό Δημαρχείο Παλλήνης, υπό την προεδρία του κ. Άγγελου Λιακόπουλου, το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παλλήνης.

Στα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων θέματα, περιλαμβάνονται δύο μελέτες για τη συντήρηση των οδικών δικτύων των Δημοτικών Ενοτήτων Γέρακα και Παλλήνης και μία μελέτη πρασίνου για το πάρκο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λεονταρίου και Παπαγγελάκη. (η δημιουργία πρασίνου στο συγκεκριμένο πάρκο -εφάπτεται με το 2ο Γυμνάσιο και 2ο Λύκειο Κάντζας- με δέντρα και φυτά, είναι προσφορά της Ρωξάνης Μάτσα προς το Δήμο Παλλήνης.)

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

1. Λήψη απόφασης για έγκριση της μελέτης με τίτλο: Συντήρηση οδικού δικτύου έτους 2016-2017 της ΔΕ Παλλήνης Δήμου Παλλήνης.

2. Λήψη απόφασης για έγκριση της μελέτης με τίτλο: Συντήρηση οδικού δικτύου έτους 2016-2017 της ΔΕ Γέρακα Δήμου Παλλήνης.

3. Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄αριθμ. 01/2017 μελέτης του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ ΙΙ ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ».

4. Λήψη απόφασης για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ».

5. Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ Ι & ΙΙ»

6. Λήψη απόφασης για επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμ. 06/2010 απόφασης δημοτικού συμβουλίου πρώην Δήμου Παλλήνης, αναφορικά με την εκδίκαση ενστάσεων της μελέτης «τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα ΟΤ 16,21,22 στη ΔΕ Παλλήνης Δήμου Παλλήνης.

7. Λήψη απόφασης για εξώδικο συμβιβασμό για μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα ιδιοκτησίας ΤΣ.Γ.Σ. στο ΟΤ 202 οικ. 08.

8. Λήψη απόφασης για έγκριση της μελέτης πρασίνου για το πάρκο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λεονταρίου και Παπαγγελάκη, η οποία έγινε ως δωρεά αποδεκτή με την υπ΄αριθμ. 474/2016 απόφαση της οικονομικής επιτροπής.

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση εισόδου–εξόδου οχημάτων στην εκτός σχεδίου περιοχή επί της κάθετης ανώνυμης αγροτικής οδού στην Λ.Μαραθώνος 19ο χλμ., περιοχή «ΠΕΤΣΑ» ή «ΠΕΤΣΑ ΜΑΡΜΑΡΑ» στην Δημοτική Ενότητα Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης, της εταιρείας Γιαννόπουλος Αγγελόπουλος ΑΕΒΕ».

10. Λήψη απόφασης για τροποποίηση κυκλοφοριακής μελέτης στη Δ.Ε. Παλλήνης και τοποθέτηση σήμανσης και ονοματοθεσίας.

11. Λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΗΣ ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ».

12. Λήψη απόφασης για εγκατάσταση τεσσάρων (4) τερματικών αποδοχής συναλλαγών με κάρτες (POS), για την εξυπηρέτηση των πολιτών του Δήμου Παλλήνης.

13. Λήψη απόφασης για έγκριση μερικής χρήσης οχημάτων του Δήμου για τις ανάγκες του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Νέων με ειδικές ανάγκες (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) και των Πολιτιστικών και Αθλητικών Προγραμμάτων της Κοινωφελούς Επιχείρησης.

14. Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλής χρηματικών καταλόγων Εισφοράς σε χρήμα, παρελθόντων οικονομικών ετών της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα.

15. Λήψη απόφασης για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων, στους Σ.Π. και Σ.Θ.