Επαναλειτουργεί το αντλιοστάσιο Κάτω Βίγκλας Παλλήνης

Αποκαταστάθηκε η βλάβη τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος στο αντλιοστάσιο της περιοχής Κ. Βίγκλας Παλλήνης, κατά συνέπεια και η υδροδότηση στους οικισμούς Βίγκλας-Μάριζας και Νέας Παλλήνης.  

Οι καταναλωτές ύδρευσης θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι εξ αιτίας της υπερκατανάλωσης που συνήθως παρατηρείται τις πρώτες ώρες λειτουργίας του αντλιοστασίου, η πίεση του νερού είναι χαμηλή, κατά συνέπεια, η χρήση του να γίνεται με ….εγκράτεια!