Επτά άτομα προσωπικό για τους Παιδικούς Σταθμούς, ζητάει ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδας

Την πρόσληψη, δύο Π.Ε. Νηπιαγωγών, δύο Π.Ε. ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, μίας θέσης Δ.Ε. Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, δύο θέσεων Υ.Ε. Προσωπικού Καθαριότητας για χρονική διάρκεια δύο μηνών και προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών» του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας, προκήρυξε ο οικείος Δήμος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας (επί της οδού Βασ. Παύλου 108 & Φλέμινγκ, Σπάτα) εντός προθεσμίας οκτώ ημερών. (η προκήρυξη δημοσιεύθηκε την 31η Ιανουαρίου 2012.)