Μέχρι και 16 Μαρτίου η καταγραφή των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων

Άρχισε την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2012 η καταγραφή των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων.

Οι δικαιούχοι πρέπει ως και τις 16 Μαρτίου να απευθυνθούν στα κατά τόπους ΚΕΠ και να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας όσοι δεν καταγραφούν θα χάσουν το επίδομα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν:

αποδεικτικό της ταυτότητας του δικαιούχου,

παραστατικό ΔΟΥ στο οποίο θα αναγράφεται το ΑΦΜ,

οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΜΚΑ,  

αριθμό τραπεζικού λογαριασμού,

αναγνωριστική απόφαση δήμου ή περιφέρειας ή νομαρχίας, σχετικά με την χορήγηση του επιδόματος (αρχική – συνέχισης – επανεπιδότησης)

απόκομμα ταχυδρομικής επιταγής πληρωμής του επιδόματος μέσω ΕΛΤΑ, αρκεί να έχει εκδοθεί μέσα στο 2011.