Δήμαρχος Παλλήνης: «απαράδεκτο το έγγραφο του υπ. Παιδείας για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από το Δήμο»

Να επιστραφεί στο υπουργείο Εθνικής Παιδείας ως «απαράδεκτο» το έγγραφο που εστάλη στο Δήμο Παλλήνης –όπως και σε όλους του Δήμους της χώρας- και με το οποίο, ζητούνται:

  • α) δεσμεύσεις (!) του Δημοτικού Συμβουλίου ότι ο Δήμος εφεξής θα καλύπτει κάθε οικονομική δαπάνη που αφορά τις λειτουργικές ανάγκες των προτεινόμενων προς ίδρυση Σχολείων
  • β) βεβαιώσεις (!) ανάληψης δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών για τα προτεινόμενα προς συγχώνευση και κατάργηση Σχολεία

θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο της προσεχούς Πέμπτης 25 Οκτωβρίου, ο Δήμαρχος Παλλήνης κ. Αθανάσιος Ζούτσος.

Το έγγραφο του υπουργείου Εθνικής Παιδείας –το πιθανότερο να συντάχθηκε από άπειρο «μανδαρίνο» της ομάδας συμβούλων της πολιτικής ηγεσίας- όχι μόνο προσβλέπει στην απαξίωση της αυτοδιοικητικής αυτοτέλειας και μάλιστα με προστακτικό ύφος που δεν προσιδιάζει στην ακαδημαϊκή ιδιότητα του κ. υπουργού, αλλά δημιουργεί και ζήτημα συνταγματικότητας, γιατί όπως επισημαίνεται στο κείμενο της εισήγησης του Δημάρχου που διανεμήθηκε μέσω του Γραφείου Τύπου του Δήμου Παλλήνης:

  • «βάλλει ευθέως κατά του άρθρου 102 §5 του Συντάγματος στο οποίο σαφώς αναφέρεται ότι όταν παραχωρούνται αρμοδιότητες στους Δήμους μεταφέρονται και αντίστοιχοι πόροι.»

Η εκτίμηση ότι το περιεχόμενο του επίμαχου εγγράφου συντάχθηκε από σύμβουλο άπειρο και αδαή προς τους νόμους του κράτους, ενισχύεται από το γεγονός ότι ζητούνται από τους Δήμους

«βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης για τα λειτουργικά έξοδα των προτεινόμενων προς ίδρυση σχολείων καθώς και για το κόστος μεταφοράς για τις περιπτώσεις καταργήσεων / συγχωνεύσεων» οι οποίες «θα πρέπει να εκδοθούν από την Οικονομική Υπηρεσία του αρμόδιου Δήμου και να αναφέρουν το απαιτούμενο ποσό από 01-09-2013 έως και 31-12-2013 και το απαιτούμενο (κατά προσέγγιση) ετήσιο ποσό για κάθε επόμενο έτος»

ενώ θα έπρεπε να γνωρίζει, ότι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:

  • «α) δεν μπορεί να βεβαιωθεί από τους Δήμους ανάληψη δαπάνης που αφορά αποκλειστικά επόμενα έτη και
  • β) ότι η διαδικασία απόδοσης των ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες από τον Δήμο στα σχολεία προϋποθέτει την προηγούμενη καταβολή τους στον Δήμο από τον κρατικό προϋπολογισμό.»

Η παρέμβαση του υπουργείου Παιδείας αναμένεται να προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων από τους Δήμους όλης της χώρας και σε κάθε περίπτωση, η απόσυρση των «προστακτικών εντολών» περί χρηματοδότησης λειτουργικών αναγκών των Σχολείων από τους Δήμους θεωρείται περισσότερο από βέβαιη γιατί στην αντίθετη περίπτωση θα υπάρξουν ομαδικές προσφυγές στο ΣτΕ για παραβίαση του Συντάγματος. το έπραξε ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης και δικαιώθηκε από το ανώτατο δικαιοδοτικό όργανο-