Οι ενστάσεις κατά της ανάρτησης της Πολεοδ. Μελέτης «Άγ. Αθανάσιος» στο Δημοτ. Συμβούλιο Παλλήνης της Πέμπτης

Με 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012 στο Δημοτικό Κατάστημα Γέρακα, ώρα 18.00, το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παλλήνης υπό την προεδρία του κ. Άγγελου Λιακόπουλου.

Τα θέματα που κατά την κρίση του «Ν» παρουσιάζουν ευρύτερο ενδιαφέρον είναι:

  • η αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος, (θέμα 1ο)
  • η επιβολή ανταποδοτικού τέλους που σχετίζεται με τη διαχείριση αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων (προβλέπεται από πρόσφατο Νόμο), (θέμα 15ο)
  • η απαίτηση (…του παραλόγου) εκ μέρους του υπουργείου Παιδείας να δεσμευθούν οι Δήμοι της χώρας με απόφαση των Δημοτικών Συμβουλίων τους, ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη κάθε οικονομικής δαπάνης για την ίδρυση, προαγωγή, συγχώνευση, υποβιβασμό, κατάργηση Δημόσιων Σχολείων καθώς και άλλων μετατροπών. (θέμα 16ο) και τέλος:
  • ο ορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλλήνης – εξ όσων διαφαίνεται, μάλλον σε μέλος της Σχολικής Επιτροπής θα αποδοθεί το …χρίσμα- (θέμα 18ο) και
  • συζήτηση-εκδίκαση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της ανάρτησης της Πολεοδομικής Μελέτης της Πολεοδομικής Ενότητας Π.Ε. 3 «Λόφος – Άγιος Αθανάσιος». (θέμα 21ο)