Σε εταιρεία υπηρεσιών ασφάλειας ανέθεσε ο Δήμος Παλλήνης την φύλαξη κτιρίων & εγκαταστάσεων του αντί ποσού 1.056.908 €

Το ποσόν του 1.056.908 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα καταβάλλει ο Δήμος Παλλήνης στην εταιρεία «ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ Ιδιωτική Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, Ε.Π.Ε. για την μέχρι το έτος 2023 φύλαξη και επιτήρηση των κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του στις δημοτικές ενότητες του Δήμου, Ανθούσα, Γέρακας και Παλλήνη. 

Η επιλογή της εταιρείας έγινε με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (υπεβλήθη μόνο μία προσφορά), και η ανακήρυξη της αποφασίστηκε -κατά πλειοψηφία- από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παλλήνης στην συνεδρίαση της 24ης Δεκεμβρίου 2019.

Η ανά έτος υποχρέωση του Δήμου Παλλήνης προς την εταιρεία, είναι:
Έτος 2020: 250.000 €
Έτος 2021: 352.548,53 €
Έτος 2022: 352.548,53 €
Έτος 2023: 102.548,54 €

Δεδομένου ότι η ανάθεση φύλαξης και επιτήρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Παλλήνης είναι μια επιλογή δίχως προηγούμενο, αναμένεται με εξαιρετικό ενδιαφέρον το αποτέλεσμα της και μακάρι, να δικαιώσει και τους εμπνευστές της και τη διάθεση των χρημάτων, τα οποία, σε κάθε περίπτωση είναι πολλά και προέρχονται από τους δημότες.

Σε ό,τι αφορά τους τρόπους φύλαξης, κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας, μέχρι στιγμής δεν είναι τίποτε γνωστό, αν δηλαδή την ευθύνη φύλαξης θα έχει ανθρώπινο δυναμικό ή αυτή θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής παρακολούθησης ή θα γίνεται ταυτόχρονα  και με τους δύο τρόπους.