Με προσωρινή απόφαση επανήλθαν στο Δήμο Παλλήνης 19 εργαζόμενοι που οι συμβάσεις τους έληξαν 31/12/2011

Με προσωρινή διαταγή Δικαστηρίου και μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση, επαναπροσλήφθηκαν από το Δήμο Παλλήνης 19 υπάλληλοι των οποίων οι οκτάμηνες συμβάσεις έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2011.

Πρόκειται για τη δεύτερη απόφαση που εκδίδεται από την έναρξη του τρέχοντος έτους με το ίδιο σκεπτικό.

Η πρώτη ήταν στις 11 Ιανουαρίου 2012 και αφορούσε 45 υπαλλήλους η σύμβαση των οποίων είχε λήξει, επίσης στις 31/12/2011.

Το σκεπτικό σε αμφότερες τις προσωρινές αποφάσεις της Δικαιοσύνης προς την οποία προσέφυγε σχεδόν το σύνολο των εργαζομένων που είχε προσληφθεί με διαδικασίες ΑΣΕΠ, τον Μάϊο 2011 από το Δήμο Παλλήνης- είναι κοινό:

καλύπτουν θέσεις με πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Και αυτή τη φορά, αρωγός στην διεκδίκηση των εργαζομένων ο Δήμος Παλλήνηςεκπροσωπήθηκε στην συζήτηση της προσφυγής των εργαζομένων από τον αντιδήμαρχο κ. Γιάννη Λεστάκη- δεδομένου ότι στελέχωναν τις υπηρεσίες καθαριότητας-ύδρευσης-πρασίνου και η εργασιακή τους παρουσία κρίνεται απαραίτητη στην διαχείριση της καθημερινότητας, στις τρεις δημοτικές ενότητες του Δήμου Παλλήνης.

Και οι 64 επανελθόντες στις θέσεις απασχόλησής τους, αναμένουν την οριστική απόφαση της Δικαιοσύνης από την οποία και θα κριθεί το εργασιακό μέλλον τους.