Όλη η απόφαση της ΕΥΔΑΠ για την αποχέτευση του Δήμου Παλλήνης

Γέρακας, Παλλήνη, Ανθούσα αλλά και το Φούρεζι του Δήμου Παιανίας (οικισμός του πρώην Δήμου Γλυκών Νερών) σύμφωνα με την απόφαση 17511 θα αποχετεύονται «σε σύντομο χρονικό διάστημα –όπως αναφέρεται στο σχετικό κείμενο απόφασης της ΕΥΔΑΠ- με νέα έργα αποχέτευσης και χρήση του Παρακηφίσιου Συλλεκτήρα Ακαθάρτων προς το Κ.Ε.Λ. Ψυττάλειας της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και με προϋπολογισμό νέων έργων εκτιμώμενο στα 29 εκατ. €, ούτως ώστε –καταλήγει η απόφαση της ΕΥΔΑΠ- στο προγραμματισμένο Κ.Ε.Λ. Σπάτων-Ραφήνας να συμπεριληφθούν οι περιοχές των Ο.Τ.Α. Σπάτων, Αρτέμιδας και Πικερμίου-Ραφήνας» 

Η απόφαση διασφαλίζει τη δημιουργία Τοπικού ΚΕΛ Σπάτων-Αρτέμιδας και Ραφήνας –Πικερμίου, -γεγονός που από καιρού καλώς γνώριζαν αμφότερες οι δημοτικές αρχές- και μάλιστα «στο προγραμματισμένο σημείο», δηλαδή στο Πλατύ Χωράφι.

Συμπερασματικά: η λύση που δίδεται από την ΕΥΔΑΠ είναι πολύπλευρη και ίσως υπό τις παρούσες συνθήκες η πλέον ενδεδειγμένη. Το ΚΕΛ στο Πλατύ Χωράφι δεν θα είναι «φαραωνικού χαρακτήρα», οι προδιαγραφές κατασκευής του θα εναρμονιστούν με τις αντικειμενικές ανάγκες των δύο Δήμων και σύμφωνα με ανεπίσημες δηλώσεις στελεχών της ΕΥΔΑΠ προς τον «Ν» «είναι η τελευταία ευκαιρία που προσφέρεται για τους Δήμους της περιοχής σας να δώσουν οριστική λύση στο πρόβλημα της αποχέτευσης….»

Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με την απόφαση της ΕΥΔΑΠ, οι Δήμοι θα είναι μεν οι ιδιοκτήτες των έργων, αλλά μετά την ολοκλήρωσή τους θα παραδοθούν με δική τους μέριμνα και ευθύνη για χρήση, συντήρηση και εκμετάλλευση στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., όπως δηλαδή συμβαίνει και με τους Δήμους του Λεκανοπεδίου που αποχετεύονται στην Ψυτάλλεια.

Ακολουθεί απόσπασμα της απόφασης της ΕΥΔΑΠ –παραλείπονται τα σημεία που αναφέρονται στην αποχέτευση του Δήμου Σαρωνικού, που όπως αναφέρθηκε και σε προγενέστερη ανάρτηση, θα αποχετεύεται στο ΚΕΛ Ψυτάλλειας-

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 17511

Την εξέταση του ζητήματος της αποχέτευσης των περιοχών του Δήμου Παλλήνης (Γέρακας, Ανθούσα και Παλλήνη) καθώς και της περιοχής Φούρεζι του Δήμου Παιανίας, οι κάτοικοι των οποίων είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν, σε σύντομο χρονικό διάστημα, με νέα έργα αποχέτευσης και χρήση του Παρακηφίσιου Συλλεκτήρα Ακαθάρτων προς το Κ.Ε.Λ. Ψυττάλειας της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και με προϋπολογισμό νέων έργων εκτιμώμενο στα 29 εκατ. €, ούτως ώστε στο προγραμματισμένο Κ.Ε.Λ. Σπάτων-Ραφήνας θα συμπεριληφθούν οι περιοχές των Ο.Τ.Α. Σπάτων, Αρτέμιδας και Πικερμίου-Ραφήνας),

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. ………………………………………………………………

2. Για τις περιοχές Δήμου Παλλήνης και Φούρεζι Δήμου Παιανίας:

α. Να αποχετευτούν μέσω νέων έργων και του Παρακηφίσιου Συλλεκτήρα Ακαθάρτων προς το Κ.Ε.Λ. Ψυττάλειας της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., οι περιοχές Δήμου Παλλήνης (Γέρακας, Ανθούσα και Παλλήνη) και ο Δήμος Παιανίας (περιοχή Φούρεζι).

β. Τα σχετικά Τεχνικά Δελτία για χρηματοδότηση θα υποβληθούν από τους συναρμόδιους Ο.Τ.Α., οι οποίοι θα είναι και ιδιοκτήτες των έργων. Τα έργα μετά την ολοκλήρωσή τους θα παραδοθούν, με μέριμνα και ευθύνη των Ο.Τ.Α., για χρήση, συντήρηση και εκμετάλλευση στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

γ. Την σύναψη συμβάσεων μεταξύ των Δήμων Παλλήνης και Παιανίας και της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., σύμφωνα με το Ν. 1068/1980 και το Ν.2744/1999. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. κ. Θεμιστοκλή Λέκκα, για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2012

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Θεμιστοκλής Λέκκας