Απαλλάσσονται από την υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργα με τοπικές επιπτώσεις

Με ζητούμενο την απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών σε σχέση με την εφαρμογή του νόμου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, ο υπουργός Περιβάλλοντος κ. Γ. Παπακωνσταντίνου με διάταξη που υπέγραψε, απαλλάσσει από τη διαδικασία Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δραστηριότητες που ως και σήμερα αξιολογούνταν ως έργα με τοπικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Για να γίνει αντιληπτό το όφελος που θα προκύψει από την απόφαση του υπουργού, αρκεί να αναφερθεί πως αν κάποιος καταστηματάρχης επί της λεωφ. Μαραθώνος ή επί της οδού Κλεισθένους ήθελε να τροποποιήσει οικοδομικά την πρόσοψη του χώρου του, πέραν των άλλων των αυτονόητων εγκρίσεων από την πολεοδομία, απαιτούνταν και προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με ό,τι αυτό σήμαινε τόσο σε επίπεδο οικονομικής επιβάρυνσης όσο και σε διάρκεια χρόνου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Στην κατηγορία των απαλλασσομένων περιβαλλοντικής αδειοδότησης για μικρής κλίμακας έργα, εντάσσονται ξενοδοχεία εντός σχεδίου πόλης, κλινικές, αθλητικές εγκαταστάσεις, νεκροταφεία, κλπ.

Ακόμη, από τη διαδικασία Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων απαλλάσσονται δραστηριότητες που αξιολογούνται από το ΥΠΕΚΑ ως έργα με τοπικές επιπτώσεις στο περιβάλλον αλλά και μεσαίου μεγέθους πολεοδομικές εγκαταστάσεις ειδικών χρήσεων, όπως γήπεδα, συνεδριακά κέντρα, εκθεσιακά κέντρα, νοσοκομεία, γκαράζ, αποθήκες, κτίρια γραφείων, αίθουσες κινηματογράφων, κλπ.

Σύμφωνα με την απόφαση, έργα και δραστηριότητες που μπορεί να έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και κατά συνέπεια οφείλουν να έχουν περιβαλλοντική αδειοδότηση, θεωρούνται τα τσιμεντάδικα, τα διυλιστήρια, η παραγωγή λιπασμάτων, πλαστικών και βασικών φαρμακευτικών προϊόντων με χημική μετατροπή, η παραγωγή μετάλλων, τα ναυπηγεία, οι μεγάλοι σταθμοί παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, οι μεγάλοι οδικοί άξονες, τα αεροδρόμια, τα μεγάλα λιμάνια και ξενοδοχεία, χιονοδρομικά κέντρα και γήπεδα γκολφ, οι μεγάλοι βιολογικοί καθαρισμοί, σημαντικά έργα εξόρυξης, μεγάλες πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ιχθυοκαλλιέργειες σε προστατευόμενες περιοχές, μεγάλα αιολικά πάρκα, οι εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων, κλπ.