Προς παράταση τριών μηνών η ολοκλήρωση του Δικτύου Αποχέτευσης στον Σταυρό Γέρακα

Παράταση τριών μηνών για την ολοκλήρωση του Δικτύου Ακαθάρτων Υδάτων της Γειτονιάς Σταυρού και των συνδέσεων του Δικτύου με τα ακίνητα (κατοικίες και εμπορικοί χώροι) ζητάει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης για λόγους που συνδέονται, με το ρυθμό υποβολής αιτημάτων σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο από τους κατοίκους της περιοχής  και προκειμένου να ικανοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα σχετικά αιτήματα.  

Από την διατύπωση της πρότασης της Τεχνικής Υπηρεσίας προκύπτουν δύο ερμηνείες:

Ότι οι πολίτες που έχουν το «προνομιακό» δικαίωμα να συνδέσουν τα ακίνητά τους με το δίκτυο αποχέτευσης με προορισμό την Ψυτάλλεια, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις τους έναντι του Δήμου παρά το γεγονός ότι η Δημοτική Αρχή Παλλήνης έχει τμηματοποιήσει το ποσόν καταβολής, παρέχοντας τη δυνατότητα ικανοποιητικών διευκολύνσεων- και τέλος,  ότι ένας αριθμός δημοτών που ως και σήμερα δεν ήταν έτοιμος για την σύνδεση των ακνιήτων τους με το δίκτυο αποχέτευσης, το πράττει τώρα έχοντας, προφανώς, διασφαλίσει τις απαιτούμενες οικονομικές προϋποθέσεις.

Από την παράθεση των αξιολογικών αυτών στοιχείων, προκύπτει ότι ο Δήμος υποχρεώνεται να «εναρμονίζει» την εξέλιξη του έργου με βάση «την ζήτηση» σε επίπεδο συνδέσεων και τίποτε περισσότερο.

Η πρόταση για τρίμηνη παράταση ολοκλήρωσης του έργου υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης το οποίο και θα αποφασίσει σχετικά στην συνεδρίαση της Πέμπτης 19 Ιανουαρίου 2012.