Στο 98,53% του εκλογικού σώματος του Δήμου Παλλήνης: Α. Ζούτσος 63,87% & Π. Μερτύρης: 36,13

Αθανάσιος Ζούτσος: 63,87% , ψήφοι: 12.354, 20 έδρες

Ανθούσα: 58,44%, ψήφοι: 623
Γέρακας: 73,40%, ψήφοι: 7.305
Παλλήνη: 53,17%, ψήφοι: 4.426

Παναγιώτης Μερτύρης: 36,13%, ψήφοι: 6.989, 8 έδρες

Ανθούσα: 41,56%, ψήφοι: 443
Γέρακας: 26,60%, ψήφοι 2.647
Παλλήνη: 46,83%, ψήφοι: 3.889

Υπολείπεται 1 εκλογικό τμήμα απο τη δημοτική ενότητα Παλλήνης