Απέρριψε η Επιτροπή Διαβούλευσης την πολεοδομική μελέτη της ΠΟΑΠΔ στο Κτήμα Καμπά

Ψήφισμα με καταληκτικά στοιχεία τη διαφωνία και απόρριψη «κύριων σημείων της πολεοδομικής μελέτης» με το σκεπτικό ότι «παραβιάζονται διατάξεις της ΠΟΑΠΔ και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)» ανακοινώθηκε από τη Δημοτική Αρχή σε συνέχεια της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Παλλήνης που έγινε σε πρωθύστερο χρόνο. (Πέμπτη 2 Απριλίου 2015).

Το ψήφισμα συνθέτει τις απόψεις, κρίσεις και προτάσεις που ακούστηκαν στην διάρκεια της συνεδρίασης και στο πλαίσιο της εξελισσόμενης δημόσιας διαβούλευσης στο προβλεπόμενο διάστημα των δύο μηνών, όπως σαφώς ορίζει ο νόμος.

Το βέβαιο είναι ότι αντίστοιχες συζητήσεις για το ζήτημα της πολεοδομικής μελέτης θα συνεχιστούν και στο άμεσο μέλλον με αποκορύφωμα τις προσεχείς συνεδριάσεις στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στο Δημοτικό Συμβούλιο, (Τρίτη 28 Απριλίου 2015) στη διάρκεια των οποίων τα μέλη τους θα κληθούν να γνωμοδοτήσουν εγκριτικά ή απορριπτικά.

Τέλος, επίκειται σύντομα και η ανάρτηση της πολεοδομικής μελέτης και η δημοσιοποίησή της μέσω των επιβεβλημένων καταχωρίσεων σε δύο έντυπα μέσα.

Αναφορικά με το περιεχόμενο της συζήτησης στην πρόσφατη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Παλλήνης, τα σημεία τα οποία κατά το ψήφισμα στοιχειοθετούν τη διαφωνία ή την άρνηση των μελών της, είναι: (κατά την διατύπωση του ψηφίσματος)

α) Η κυκλοφοριακή μελέτη πάσχει γιατί οι οδοί Μάνης και Σολωμού δεν έχουν διανοιχθεί και δεν προβλέπεται να διανοιχθούν με αποτέλεσμα, κύριο μέρος της κίνησης να διοχετεύεται στην οδό Λεονταρίου μέσω της συμβολής της με την οδό Σπάτων επηρεάζοντας αρνητικά τις εργατικές κατοικίες.

Η μη διάνοιξη των ίδιων ως άνω οδών, και οι οδοί Λεονταρίου (από βίλα Καμπά έως Λ. Λαυρίου) αλλά και οι οδοί Τριγωνίων, Αριστείδου, Πλάτωνος, Αιόλου, Εσπερίδων, ή Αιόλου, Αφανών Ηρώων έως την Λ. Λαυρίου προτείνεται στην υπό έγκριση μελέτη να δέχονται μεγάλο μέρος της κίνησης από και προς την ΠΟΑΠΔ.

Η πρόβλεψη αυτή της υπό έγκριση μελέτης έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τους ορισμούς του Προεδρικού Διατάγματος της ΠΟΑΠΔ, αφού εισάγει στην καρδιά του οικισμού, της Κάντζας όλη την κυκλοφοριακή κίνηση και έτσι παραβιάζεται ευθέως η διάταξη του άρθρου 1 παρ. ε του ως άνω Προεδρικού Διατάγματος της ΠΟΑΠΔ στο οποίο ορίζεται ότι:

«Για τη διαχείριση της κυκλοφορίας που προκύπτει από την ανάπτυξη της ΠΟΑΠΔ γίνεται επικαιροποίηση και, κατά το δυνατόν, ασφαλής εκτίμηση των κυκλοφοριακών δεδομένων στο πλαίσιο των εξειδικευμένων μελετών (όπως της Μελέτης Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) που απαιτούνται για την έγκριση κατασκευής και λειτουργίας κάθε έργου και δραστηριότητας εντός της εν λόγω ΠΟΑΠΔ. Η κυκλοφοριακή οργάνωση του ευρύτερου χώρου περιλαμβάνει ρυθμίσεις που συμβάλουν κατά το μέτρο του δυνατού, στην αποφυγή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε άμεση επαφή με τις περιοχές κατοικίας και εκπαίδευσης που βρίσκονται πλησίον της ΠΟΑΠΔ αυτής».

β) Δεν προβλέπεται η κατασκευή του υπόγειου βιολογικού καθαρισμού (προφανώς προς αποφυγή του κόστους) κατά παράβαση της ρητής πρόβλεψης του άρθρου 4 παρ. 7 της ΠΟΑΠΔ στο οποίο ορίζεται ότι:

«Η επεξεργασία των ακαθάρτων λυμάτων γίνεται σε υπόγεια εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού, ο οποίος εξυπηρετεί και τον οικισμό των εργατικών πολυκατοικιών που βρίσκεται επί της οδού Λεονταρίου, βορειοδυτικά της περιοχής της ΠΟΑΠΔ» και το γεγονός αυτό παραβιάζει με τη σειρά του τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 α περ. δδ στο οποίο ορίζεται ότι:

«Για την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και την εξοικονόμηση νερού, κατά τον σχεδιασμό κάθε έργου και δραστηριότητας εντός της ΠΟΑΠΔ προωθούνται εκείνες οι προτάσεις που ενσωματώνουν, κατά το δυνατόν, μειωμένη κατανάλωση νερού, ανακύκλωσή του, καθώς και περιορισμένη παραγωγή υγρών αποβλήτων και ακολουθείται η χρήση καθαρών τεχνολογιών, πρακτικών μείωσης και επαναχρησιμοποίησης, κατά το δυνατόν, των υγρών αποβλήτων, καθώς και μείωσης της διάθεσης αποβλήτων στο υδάτινο περιβάλλον»

γ) Ήδη με την πρόβλεψη συντελεστή δόμησης 0,6 (άρθρο 4 παρ. 5 της ΠΟΑΠΔ) το προβλεπόμενο ύψος των κτηρίων ήταν 13 μ. και κατά παρέκκλιση 15 μ.
Στην υποβληθείσα μελέτη ζητείται να ισχύσει ο νέος ΓΟΚ με προβλεπόμενο ύψος 14 μ. και κατά παρέκκλιση 18 μ.

Ειδικά το τελευταίο θεωρείται ανεπίτρεπτο από κάθε άποψη διότι μεταβάλλει επί το δυσμενέστερο την περιβαλλοντική επιβάρυνση της περιοχής κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 1 παρ. 2 δ περ. α της ΠΟΑΠΔ.

δ) Δεν προκύπτει με σαφήνεια η αξιοποίηση του χώρου πέριξ του κτιριακού συγκροτήματος του εργοστασίου Καμπά και του ίδιου του εργοστασίου και έτσι θεωρούμε ότι παραβιάζεται το άρθρο 3 παρ. 1 α της ΠΟΑΠΔ για τη Ζώνη προστασίας II του άνω κτιριακού συγκροτήματος.»

Στην συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Παλλήνης, συμμετείχαν εκπρόσωποι των παρακάτω φορέων οι οποίοι –άλλωστε– είναι και τα τακτικά μέλη της από κοινού με τα φυσικά πρόσωπα που αναδείχθηκαν με διαδικασία κλήρωσης.

5ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης, Σύλλογος Λόφος Παλλήνης, Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος ΦΕΣ Η Κάντζα”, Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 1ου Δημοτικού Σχολείου Παλλήνης, – Εξωραϊστικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος “Νέα Παλλήνη”, Σύλλογος Παλληνέας, Σύλλογος «Αθλέπολις», Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 5ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα, Σύλλογος Εργατικών Κατοικιών «Πρωτομαγιά», Σύλλογος “Πηγή” Γέρακα, Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 7ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα, «Αθλητική Ένωση Μεσογείων Αμεινίας Ο Παλληνεύς», Σύλλογος Κρητών Ανθούσας-Γέρακα-Παλλήνη «Η Μεγαλόνησος», Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 2ου Λυκείου Γέρακα, Σύλλογος «Κηπούπολη», Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 2ου Λυκείου Παλλήνης, Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 2ου Γυμνασίου Παλλήνης, Αθλητικός Σύλλογος «Παλληνιακός», Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Γυμνασίου Ανθούσας.

Δημότες: Τρούσας Σπυρίδωνας, Σπυρόπουλος Αχιλλέας, Κωνσταντίνου Γεώργιος, Παπαδημητρίου Θανάσης και Αγγελάκης Αθανάσιος.