Δήμαρχος Δήμου Παλλήνης ως και την 31 Αυγούστου 2019 εκλέχθηκε ο κ. Αθανάσιος Ζούτσος.

Δήμαρχος Δήμου Παλλήνης ως και την 31 Αυγούστου 2019 εκλέχθηκε ο κ. Αθανάσιος Ζούτσος. Τα αποτελέσματα της επαναληπτικής εκλογής είναι τα εξής:

Η κατανομή των 33 εδρών στις πέντε δημοτικές παρατάξεις:

  • Παράταξη Δημάρχου Δήμου Παλλήνης, Θανάση Ζούτσου: 20 έδρες. 1 στην Ανθούσα, 12 στο Γέρακα & 7 στην Παλλήνη.
  • Παράταξη μείζονος αντιπολίτευσης με επικεφαλή τον Παναγιώτη Μερτύρη: 8 έδρες. 4 στο Γέρακα & 4 στην Παλλήνη.

Παρατάξεις ελάσσονος εντιπολίτευσης:

  • ΜΠΑΚΑ: 2 έδρες. 1 στο Γέρακα 1 στην Παλλήνη.
  • ΒΟΛΙΩΤΗ: 2 έδρες. 1 στο Γέρακα & 1 στην Παλλήνη.
  • ΓΑΒΡΑ: 1 έδρα στην Παλλήνη.