Εκλογικό Τμήμα 4933 Παλλήνης: Α. Ζούτσος: 127, Π. Μερτύρης: 124

Αποτελέσματα 4933 Εκλογικού Τμήματος Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης

Α. Ζούτσος:   127
Π. Μερτύρης: 124