Στα 20 από τα 68 εκλογικά τμήματα: Α. Ζούτσος 62% & Π. Μερτύρης 38%

Στα 20 από τα 68 εκλογικά τμήματα, 1 Ανθούσας, 11 Παλλήνης και 8 Γέρακα:

Α .Ζούτσος: 62%
Π. Μερτύρης: 38%