Συνεδριάζει την Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017 το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παλλήνης

Σε τακτική συνεδρίαση συνέρχεται την Τρίτη, 20 Ιουνίου, ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παλλήνης με θέματα παντός ενδιαφέροντος και πάσης στοχοθεσίας. Από REDS και Εμπορικό Κέντρο Κάντζας, κοπή δέντρων και επαναπροσδιορισμό των χωροταξικών ορίων των Γενικών Λυκείων της Δ.Ε. Παλλήνης, κατάργηση Οικογενειακών Τάφων στο Δημοτικό Κοιμητήριο Παλλήνης μέχρι και συντήρηση οδών εντός και εκτός Σχεδίου Πόλης σε διάφορες πολεοδομικές ενότητες της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης. 

 

Δεν περιέχεται η κυκλοφοριακή τροποποίηση στους δρόμους πέριξ του Ιερού Ναού Αγίου Τρύφωνα Παλλήνης, η οποία συζητήθηκε πέρυσι και έκτοτε η τύχη της αγνοείται..! Οι δημότες την “φαντασιώνονται” κάθε Πέμπτη που οι αντοχές τους (εξ αιτίας της λαϊκής αγοράς στην οδό Μιλτιάδη) “λυγίζουν” και όταν η τοπική κοινωνία “ξεπροβοδίζει” από τον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνα κάποιον συμπολίτη της. 

H ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2017 Δήμου Παλλήνης.

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Παλλήνης έτους 2017.

3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παραλαβής της μελέτης «Γεωλογική Μελέτη Τμήματος Περιοχής Π.Ε.1 Ασυρμάτου» Αρ. Μελ. 23 / 2015.

4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υποκατάστασης της Αναδόχου της μελέτης «Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλόλητας Περιοχής Π.Ε. 2 Νότιας Έδρας του Δήμου Παλλήνης στα πλαίσια Πολεοδομικής Μελέτης» Αγγελικής – Αριστέας Μέντζαφου.

5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ανάρτησης πινάκων καταγραφής υφιστάμενων κατασκευών και προσαρτημάτων της Περιοχής «Π.Ε. 4 Άνω Μπαλάνα».

6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ΄αριθμ. 11/2017 μελέτης και τρόπου διενέργειας του έργου «Συντήρηση οδών εντός και εκτός σχεδίου σε διάφορες Πολεοδομικές Ενότητες της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης».

7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποχέτευση Ομβρίων Δ.Ε. Ανθούσας», Αρ. Μελ. 22/2012.

8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή Συνδέσεων και Έργων Επέκτασης υφιστάμενου Δικτύου Ακαθάρτων στις Π.Ε. Γαργηττός Ι & ΙΙ».

9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επούλωση λακκουβών έτους 2016 Δ.Ε. Ανθούσας».

10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επικαιροποίησης των τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 770 Γαργηττού ΙΙ» σύμφωνα με την Υ.Α. ΔΝΣ γ/οικ.38108/ΦΝ466/17 (ΦΕΚ 1936 Β΄ 7-6-2017 και Υ.Α. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/17 (ΦΕΚ 1746Β΄19-5-2017).

11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 10/2017 μελέτης του έργου με τίτλο «Διαγραμμίσεις οδών έτους 2017 Δήμου Παλλήνης» και τρόπου διενέργειας ανάθεσης.

12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης συμπληρωματικής σύμβασης με σκοπό την επέκταση της υπ’ αριθμ. 3441/30- 01-17 σύμβασης για την ασφάλιση μεταφορικών μέσων χρονικής περιόδου 2017-2018.

13. Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης της υπ’ αριθμ. 15027/10-05-2016 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παλλήνης και της επιχείρησης Ανδρέας Αλ. Σκουριάς με τίτλο «Προμήθεια για την παροχή φρέσκου γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου».

14. Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης της υπ’ αρ. 19502/13-06-2016 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παλλήνης και της επιχείρησης Ελληνική Τεχνική Α.Τ.Ε.Β.Ε. με τίτλο «Προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος κ.λπ. Δ.Ε. Γέρακα».

15. Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης της υπ’ αριθμ. 19504/13-06-2016 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παλλήνης και της επιχείρησης Ελληνική Τεχνική Α.Τ.Ε.Β.Ε. με τίτλο «Προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος κ.λπ. Δ.Ε. Παλλήνης».

16. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ΄ αριθμ. 085/2017 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. περί κατάρτισης και ψήφισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, απολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. έτους 2016.

17. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ΄ αριθμ. 033/2017 απόφασης της 2ης Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης».

18. Λήψη απόφασης περί επαναπροσδιορισμού των χωροταξικών ορίων των Γενικών Λυκείων της Δ.Ε. Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης.

19. Λήψη απόφασης περί ίδρυσης διθέσιου παραρτήματος του 10ου Νηπιαγωγείου της Δ.Ε. Γέρακα του Δήμου Παλλήνης.

20. Λήψη απόφασης περί απόδοσης στις σχολικές επιτροπές, εσόδων από δημοτικό φόρο, προορισμένων για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων.

21. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιχορήγησης του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου ΓΕΛ Δ.Ε. Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης για το 11ο Διεθνές Φόρουμ Νεότητας Pierre De Coubertin.

22. Λήψη απόφασης για επικαιροποίηση της υπ΄ άριθμ. 077/2004 απόφασης Κοινοτικού Συμβουλίου Ανθούσας. 

23. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υλοποίησης εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Οσίας Ανθούσας 7 και 8 Ιουλίου 2017 και έγκριση δαπάνης.

24. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κοπής ή μη ευκαλύπτου ευρισκόμενου στον Κ.Χ. παραπλεύρως της οδού Αιτωλίας στην Δ.Ε. Γέρακα.

25. Λήψη απόφασης περί υλοτομίας 1 ξερού πεύκου στο πεζοδρόμιο της οδού Αλκινόου 8-10, στην περιοχή του Γαργηττού Ι της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.

26. Λήψη απόφασης περί υλοτομίας 1 ξερού πεύκου στο πεζοδρόμιο της οδού Ιτιάς και αριθμό 11 της περιοχής του Γαργηττού ΙΙ, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.

27. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κλαδέματος πέντε (5) ευκαλύπτων στην περιοχή της ΔΕΣΗ, στην φερόμενη ως οδό Καμβουνίων μεταξύ Αριστείδου και Παρνασσού, της εκτός σχεδίου περιοχής, της Δ.Ε. Γέρακα του Δήμου Παλλήνης

28. Λήψη απόφασης για έγκριση κλαδέματος τριών (3) ευκαλύπτων στην περιοχή της Βίγλας, στην φερόμενη ως οδό Ειρήνης με αριθ. 29, της εκτός σχεδίου περιοχής, της Δ.Ε. Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης.

29. Λήψη απόφασης για έγκριση διαγραφών και τακτοποιήσεων σε βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 23736/2017 πρακτικό.

30. Λήψη απόφασης για έγκριση τροποποίησης εγγραφών της 126/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 23736/2017 πρακτικό.

31. Λήψη απόφασης για έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού.

32. Λήψη απόφασης για κατάργηση Οικογενειακών Τάφων στο Δημοτικό Κοιμητήριο Παλλήνης.

33. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί προτάσεων της εταιρείας «Κάντζα Εμπορική ΑΕ».