Στα επίπεδα του 2015 τα Δημοτικά Τέλη 2016 του Δήμου Παλλήνης

Δεν θα αυξηθούν τα δημοτικά τέλη κάθε κατηγορίας στο Δήμο Παλλήνης

για το οικονομικό έτος 2016.

Η απόφαση ελήφθη από τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Παλλήνης και αυτή θα καταθέσει ως πρότασή της στην αυριανή συνεδρίαση (Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2015) του Δημοτικού Συμβουλίου.

Θα προηγηθεί συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής από την οποία και θα διαβιβαστεί η παραπάνω πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Σε ότι αφορά τα Δημοτικά Τέλη-Φόρο και το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) που πληρώνονται από τους Δημότες μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ, πρέπει να σημειωθεί ότι ο Δήμος –όπως άλλωστε και όλοι οι Δήμοι- δεν εισπράττουν τα χρήματα που του αντιστοιχούν.

Ο λόγος οφείλεται στο γεγονός ότι ένας μεγάλος αριθμός καταναλωτών ηλεκτρικού ρεύματος έχει σε διακανονισμό 36 δόσεων τους λογαριασμούς τους και στις περιπτώσεις αυτές η ΔΕΗ αναμένει την εξόφληση τους για να αποδώσει τα χρήματα που αναλογούν στο Δήμο.

Η διαδικασία αυτή, εύλογα, στερεί το Δήμο από προϋπολογισμένα χρήματα με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην υλοποίηση των υποχρεώσεών του προς τους πολίτες των τριών δημοτικών ενοτήτων.

Οι κατηγορίες των Δημοτικών Τελών

  • Τέλη Καθαριότητας – Δημοτικός Φωτισμός
  • Δημοτικός Φόρος και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)
  • Τέλη Ύδρευσης
  • Τέλος Δικαιώματος Ύδρευσης
  • Τέλη Νεκροταφείου
  • Τέλη Διαφήμισης
  • Τέλη κατάληψης κοινόχρηστων χώρων