ΚΕΠ: Δική του θυρίδα αποκτά κάθε πολίτης

kep

Τη δική του θυρίδα ΚΕΠ μπορεί να διαθέτει ο κάθε πολίτης από τις 3 Νοεμβρίου του 2020, έχοντας την ικανότητα να λαμβάνει όποιο πιστοποιητικό έχει ζητήσει.

Οι θυρίδες, οι οποίες θα τεθούν σε παραγωγική λειτουργία από την ερχόμενη εβδομάδα, θα αποτελούν επί της ουσίας ένα «ψηφιακό γραμματοκιβώτιο», μέσα από το οποίο θα γίνεται η επικοινωνία πολίτη – ΚΕΠ.

Ποια πιστοποιητικά θα μπορούμε να έχουμε σε πρώτη φάση

  • Αντιγράφου Ληξιαρχικής πράξης γέννησης
  • Αντιγράφου Ληξιαρχικής πράξης γάμου
  • Αντιγράφου Ληξιαρχικής πράξης θανάτου
  • Αντιγράφου Ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωση

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αιτήσεις θα αφορούν ληξιαρχικά γεγονότα πριν από το 2013, τα οποία δεν διατίθενται ηλεκτρονικά, ή ληξιαρχικά γεγονότα μετά το 2013, για τα οποία οι πολίτες δεν μπορούν για οποιοδήποτε λόγο να εκδίδουν ηλεκτρονικά τα αντίστοιχα αποσπάσματα.

Σε μετεγενέστερο στάδιο, πρόκειται να προστεθεί και το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, ενώ υπάρχει σχεδιασμός για την παροχή της δυνατότητας αίτησης για περισσότερα πιστοποιητικά.

Όπως εξάλλου έχει τονίσει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, το gov.gr θα εμπλουτίζεται συνέχεια, καθώς πρόκειται για ένα «οικοδόμημα», στο οποίο θα προστίθενται διαρκώς νέα πράγματα.

Πώς να αποκτήσω θυρίδα

Η διαδικασία είναι απλή και θα γίνεται μέσω του gov.gr. Ο πολίτης, ο οποίος θα αιτείται κάποιο πιστοποιητικό θα έχει την δυνατότητα να πατήσει στην επιλογή «Θυρίδες», όπου εκεί θα βρίσκει το πιστοποιητικό που έχει ζητήσει και χρειάζεται.

Η διαδικασία θα είναι αυτοματοποιημένη, καθώς οι αρμόδιοι υπάλληλοι του ΚΕΠ διαθέτουν την εφαρμογή «Κωδικοί Δημόσιας Διοίκησης» μέσω της οποίας θα μπαίνουν, χρησιμοποιώντας τον νέο τρόπο αυθεντικοποίησης.