Δικαστήριο ανακαλεί απόφαση προσημείωσης υποθήκης σε ακίνητα δανειολήπτη

Με την υπ΄ αριθμ. 367/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) το Δικαστήριο διέταξε την ανάκληση απόφασης με την οποία επετράπη η προσημείωση υποθήκης σε ακίνητα δανειολήπτη.

Σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά, ο αιτών, ο οποίος είναι μέλος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, προ της εκδικάσεως της αιτήσεως της τραπέζης περί εγγραφής προσημείωσης είχε προσφύγει στο Ν.3869/2010 και του είχε χορηγηθεί προσωρινή διαταγή, με την οποία απαγορευόταν κάθε πραγματική και νομική μεταβολή της ακίνητης περιουσίας του, μέχρι την εκδίκαση της αίτησης. Ωστόσο, η τράπεζα προχώρησε στην εγγραφή προσημείωσης υποθήκης στα ακίνητά του, για το ποσό των 95.000 ευρώ και προς εξασφάλιση της απαίτησής της.

Η προσφεύγουσα τράπεζα στο δικαστήριο για την ανάκληση της απόφασης ισχυρίστηκε ότι αγνοούσε την προσφυγή του αιτούντα στο ν.3869/2010.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η απόφαση για εγγραφή προσημείωσης σε ακίνητα του δανειολήπτη πρέπει να ανακληθεί διότι προσκρούει στο περιεχόμενο και στη δεσμευτική δύναμη της προσωρινής διαταγής, την οποία είχε μεταγράψει ο δανειολήπτης στα Βιβλία κατασχέσεων του αρμοδίου υποθηκοφυλακείου – ισχύουσα κατ΄ αυτόν τον τρόπο έναντι πάντων.