Το ΣτΕ ακύρωσε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του Δήμου Πεντέλης μετά πάροδο τετραετίας

Δεν θα υλοποιηθούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχε εγκρίνει ο Δήμος Πεντέλης και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής επί των οδών Αγίας Μαρίνης και Περικλέους, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τις σχετικές αποφάσεις.

Συγκεκριμένα, δύο κάτοικοι της Πεντέλης (ζευγάρι με ανήλικα παιδιά) που είναι ιδιοκτήτες διαμερίσματος επί της οδού Περικλέους στο οποίο διαμένουν, προσέφυγαν στο ΣτΕ και ζητούσαν να ακυρωθούν:

1) η από 25.11.2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πεντέλης για τη θέσπιση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις οδούς Αγίας Μαρίνης και Περικλέους της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων του εν λόγω Δήμου,

2) η από 27.4.2015 απόφαση του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την έγκριση των επίμαχων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και

3) η από 27.4.2015 συμπληρωματική της τελευταίας.

Με τις προσβαλλόμενες αποφάσεις προβλέπονταν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δηλαδή ανακατανομή της κυκλοφορίας στις οδούς Αγίας Μαρίνης και Περικλέους.

Οι προσφεύγοντες, επικαλέσθηκαν ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εγκρίθηκαν έχουν επιφέρει σημαντική κυκλοφοριακή επιβάρυνση στην οδό Περικλέους, με συνέπεια τον αυξημένο κίνδυνο προκλήσεως τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και την υποβάθμιση των συνθηκών διαβιώσεως των κατοίκων της περιοχής.

Κατόπιν αυτού, το Δ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Μαρία Καραμανώφ και εισηγήτρια την πάρεδρο Ουρανία Νικολαράκου, έκαναν δεκτή την αίτηση των δύο κατοίκων και ακύρωσαν τις προσβαλλόμενες αποφάσεις που επέφεραν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κρίνοντας ότι «δεν προκύπτει η συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων για τη θέσπιση των επίμαχων ρυθμίσεων». Κατά την δικαστική απόφαση οι θεσπιζόμενες «κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στηρίζονται σε ανεπαρκώς τεκμηριωμένη τεχνική έκθεση – μελέτη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ