Εκλογικό Τμήμα 4954 Παλλήνης: Α. Ζούτσος: 170, Π. Μερτύρης: 120

Αποτελέσματα 4954 Εκλογικού Τμήματος Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης

Εγγεγραμμένοι: 456
Ψήφισαν: 325
Άκυρα: 17
Λευκά: 18

Α. Ζούτσος: 170
Π. Μερτύρης: 120