Διαγωνισμός για την ανάθεση καθαρισμού των ρεμάτων των Δήμων Ανατολικής Αττικής

Στην διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών «Καθαρισμός ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (2020)» προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής με ημέρα πραγματοποίησης την Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020.  

Το έργο είναι προϋπολογισμού 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και αφορά τα ρέματα των Δήμων: Παλλήνης, Παιανίας, Σπατών – Αρτέμιδας, Λαυρεωτικής, Σαρωνικού, Βάρης – Βούλα – Βουλιαγμένης, Κρωπίας, Μαρκοπούλου Μεσογαίας.Ωρωπού, Μαραθώνα, Ραφήνας – Πικερμίου, Διονύσου και Αχαρνών,

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου του έργου είναι, ο καθαρισμός ρεμάτων και εργασίες καθαρισμού οχετών σε άνοιγμα μέχρι 3μ, δηλαδή απομάκρυνση φερτών υλικών και απορριμμάτων προκειμένου να απελευθερωθεί η διατομή για την απρόσκοπτη ροή των ομβρίων.