Σε υλοποίηση η 6η εφαρμογή προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών

Την 6η επίγεια εφαρμογή προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2015

στις οικολογικά προστατευόμενες περιοχές της Ανατολικής Αττικής ήδη υλοποιεί η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής (Π.Ε.Α.Α) της Περιφέρειας Αττικής.

Υπεύθυνη εφαρμογής του προγράμματος είναι η Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε.Α.Α.

Ακολουθεί το πρόγραμμα της 6ης εφαρμογής: