Παιδικοί σταθμοί : Αύριο Τρίτη 1 Ιουλίου 2014, η προκήρυξη 68.502 θέσεων – Ποια τα κριτήρια επιλογής – Μέχρι πότε οι αιτήσεις

Αύριο, Τρίτη, 1η Ιουλίου 2014, αναμένεται να δημοσιευτεί η προκήρυξη θέσεων φιλοξενίας παιδιών σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και ΚΔΑΠ ΜΕΑ.

Για τη νέα σχολική χρονιά, προβλέπεται στις παραπάνω δομές να φιλοξενηθούν συνολικά 68.502 παιδιά και ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός ανέρχεται στα 160 εκ. €.

Οι γονείς- ωφελούμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα στην ΕΕΤΑΑ Α.Ε. από 25.Ιουλίου έως 4.Αυγούστου και η τελική ανάρτηση των πινάκων των ωφελούμενων ανά δομή και φορέα θα γίνει στις 31 Αυγούστου. Ωστόσο τα 160 εκ. € που διατίθενται φέτος είναι μειωμένα κατά 20 εκ. € σε σχέση με πέρυσι και κατά 35 εκ. € του μίνιμουμ που ζητά η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Επίσης με το παραπάνω ύψος χρηματοδότησης, σύμφωνα και με τον πρόεδρο της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής της ΚΕΔΕ Σίμο Δανιηλίδη μένουν εκτός, με βάση τον περυσινό αριθμό αιτήσεων τουλάχιστον 22.000 παιδιά. Αριθμός εν δυνάμει αυξανόμενος, καθώς φέτος – λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης – αναμένεται αύξηση του αριθμού των αιτήσεων.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της σχετικής προκήρυξης, «δικαιούχος της Πράξης ορίζεται η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., ενώ δικαίωμα συμμετοχής έχουν ωφελούμενοι που έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 27.000 € για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, προσαυξανόμενο κατά 3.000 για κάθε επιπλέον παιδί, με ανώτατο όριο τις 36.000».

Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις, από τις 25.7.2014 έως τις 4.8.2014, ενώ η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση και κριτήρια, το χαμηλό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, την κατάσταση απασχόλησης, την εργασιακή σχέση και το είδος της απασχόλησης, την ανεργία από τον Ο.Α.Ε.Δ. και τέλος την οικογενειακή κατάσταση.

Αναλυτικότερα, η μοριοδότηση θα γίνει ως εξής:

Το χαμηλό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα που έχει δηλωθεί

Τα μόρια που θα δοθούν θα υπολογίζονται με τον μαθηματικό τύπο 45- (Ε-Π) /600, όπου Ε είναι το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, και το Π είναι 1.000 ευρώ για μητέρα με 1 τέκνο, 2.000 ευρώ για μητέρα με 2 τέκνα, 5.000 ευρώ για μητέρα με 3 τέκνα, 8.000 ευρώ για μητέρα με 4 τέκνα, προσαυξανόμενο κατά 1.000 ευρώ για κάθε τέκνο πέραν του τέταρτου

Η κατάσταση απασχόλησης, η εργασιακή σχέση και το είδος απασχόλησης

Για εργαζόμενες γυναίκες:+35 μόρια, για αυτοαπασχολούμενες: +35 μόρια, για σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης: +45 μόρια, για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου :+40 μόρια.

Η ανεργία από τον Ο.Α.Ε.Δ

Με δελτίο ανεργίας σε ισχύ: +10 μόρια, άνεργες που λαμβάνουν τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. : +20 μόρια.

Η οικογενειακή κατάσταση

Προτεραιότητα δίδεται στις μητέρες που ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω:

  • +35 μόρια, που έχουν τέκνα που ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω:
  • +30 μόρια, που είναι χήρες: +35 μόρια, που είναι άγαμες μητέρες: +30 μόρια, που είναι διαζευγμένες ή σε διάσταση:
  • +25 μόρια, που είναι τρίτεκνες – πολύτεκνες:
  • +20 μόρια, που έχουν σύζυγο που ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω:
  • +15 μόρια, που έχουν σύζυγο μακροχρόνια άνεργο (άνω των 12 μηνών):
  • +10 μόρια.

Η πρόσκληση από την Ε.Ε.Τ.Α.Α θα δημοσιευτεί αύριο 1 Ιουλίου 2014. Οι δομές και οι φορείς θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 1.7.2014 έως 21.7.2014., και ο τελικός πίνακας θα αναρτηθεί στις 24.7.2014. Αντίστοιχα, οι ωφελούμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 25.7.2014 έως 4.8.2014, και η τελική ανάρτηση των πινάκων των ωφελούμενων ανά δομή και φορέα θα γίνει στις 31.8.2014